Lavipharm A.E. – Σχέδια Αποφάσεων επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2014

Lavipharm A.E. – Σχέδια Αποφάσεων επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2014

 

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 01.01.2012-31.12.2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και οι αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2012 – 31.12.2012.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και οι αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2012 – 31.12.2012.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η Ετήσια Έκθεση και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για το 2013 που προβλέπεται από το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και είναι στη διάθεση των Μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα www.lavipharm.com.

ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 01.01.2013-31.12.2013, στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και οι ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2013 – 31.12.2013 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένων) για τη χρήση 01.01.2013-31.12.2013, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007 και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η Ετήσια Έκθεση και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για το 2013 που προβλέπεται από το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και είναι στη διάθεση των Μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα www.lavipharm.com.

ΘΕΜΑ 3ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την απαλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

Διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δικαιούνται να μετέχουν στην ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2013 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 01.01.2014 έως 31.12.2014.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη) ύψους τετρακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα τριών ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (€456.153,74) μικτά και τους μισθούς σε στελέχη, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ύψους τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (€345.820,62) μικτά για τη χρήση 2013 συνολικού ποσού Ευρώ οκτακοσίων μίας χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τέσσερα και τριάντα έξι λεπτών (€801.974,36) μικτά, ήτοι ποσό λιγότερο κατά € 73.025,64 από την προέγκριση που είχε δοθεί στην αντίστοιχη περυσινή Γενική Συνέλευση. Για τη χρήση 2014, προτείνεται το συνολικό ποσό των αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να παραμείνει ίδιο με αυτό που πραγματικά καταβλήθηκε για τη χρήση 2013, ήτοι συνολικό ποσό κατ’ ανώτατο Ευρώ οκτακοσίων μίας χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τέσσερα και τριάντα έξι λεπτών (€801.974,36) μικτά.

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 01.01.2014 έως 31.12.2014 και καθορισμός αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει τους κατωτέρω ορκωτούς λογιστές της Εταιρείας «Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε.Ο.Ε.Λ.», για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2014: Ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Βασίλειο Βαρλάμη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10261) και ως αναπληρωτή τον κ. Kωτσαλά Τριαντάφυλλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 21361).

Η Γενική Συνέλευση καλείται επίσης να καθορίσει την αμοιβή των ανωτέρων ελεγκτών μέχρι ποσού Ευρώ εκατόν τριάντα ενός χιλιάδων [€ 131.000] πλέον ΦΠΑ για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένου και του Φορολογικού Ελέγχου για την ίδια χρήση), και μέχρι ποσού Ευρώ τριάντα χιλιάδων [€ 30.000] πλέον ΦΠΑ για τον έλεγχο των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων κατά τη χρήση 2014.

Σημειωτέον ότι η ανάθεση στην ίδια ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί τον τακτικό έλεγχο της χρήσης και του έργου του φορολογικού ελέγχου επιβάλλεται από την διάταξη του άρθρου 82 παρ. 5 του ν. 2238/1994.

ΘΕΜΑ 6ο : Επικύρωση εκλογής μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 στη θέση παραιτηθέντος μέλους της.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την απόφαση του Δ.Σ. υπ’ αριθμ.985/19.3.2014 περί ανασύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 Ν. 3693/2008 με την τοποθέτηση ως Μέλους αυτής του κ. Δημητρίου Γκέρτσου από 15 Μαΐου 2014, σε αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Νικολάου Χούλη.

ΘΕΜΑ 7ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να ψηφίσει την εκλογή νέου οκταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία ήτοι με θητεία μέχρι την 30η Ιουνίου 2017.

Ειδικότερα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.: κ.κ. Αθανάσιο Λαβίδα, Τάνια-Παναγιώτα Βρανοπούλου, Βενετσιάνα-Λουκία Λαβίδα, Μηνά Τάνες, Οδυσσέα Κυριακόπουλο, Χρήστο Διαμαντόπουλο, Δημήτριο Γκέρτσο και Λητώ Ιωαννίδου.

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της θα κληθεί να ορίσει ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους κ. κ. Δημήτριο Γκέρτσο, Χρήστο Διαμαντόπουλο, Λητώ Ιωαννίδου, Κυριακόπουλο Οδυσσέα και Μηνά Τάνες.

ΘΕΜΑ 8ο : Ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να ψηφίσει τον διορισμό Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, η οποία θα αποτελείται από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τους κ.κ.:

Λητώ Ιωαννίδου Χρήστο Διαμαντόπουλο και Δημήτριο Γκέρτσο.

ΘΕΜΑ 9ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιριών του ομίλου LAVIPHARM που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να χορηγήσει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή και στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 10ο: Παροχή ειδικής άδειας κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, τίθενται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων οι ακόλουθες συμβάσεις:

(1) η από 25/04/2013 Σύμβαση Δανείου (Loan Agreement) μεταξύ της Laboratoires Lavipharm SA (France), θυγατρική της Lavipharm ΑΕ, και της Εταιρείας αναφορικά με την παροχή δανείου από την πρώτη στην δεύτερη ποσού € 1.720.000,00, διάρκειας τριάντα τριών (33) μηνών, με ετήσιο επιτόκιο 10,50%, τριμηνιαία καταβολής τόκων και εξόφληση κεφαλαίου στη λήξη του.

(2) η από 25/10/2013 Σύμβαση Δανείου (Loan Agreement) μεταξύ της Laboratoires Lavipharm SA (France), θυγατρική της Lavipharm ΑΕ, και της Εταιρείας αναφορικά με την παροχή δανείου από την πρώτη στην δεύτερη ποσού € 850.000,00, διάρκειας πενήντα έξι (56) μηνών, με ετήσιο επιτόκιο 10,50%, τριμηνιαία καταβολή τόκων και κεφαλαίου.

(3) η από 29/12/2013 Σύμβαση Δανείου (Loan Agreement) μεταξύ της Laboratoires Lavipharm SA (France),θυγατρική της Lavipharm ΑΕ, και της Εταιρείας αναφορικά με την παροχή δανείου από την πρώτη στην δεύτερη ποσού € 2.750.000,00, διάρκειας εξήντα μηνών (60), με ετήσιο επιτόκιο 3,5%, τριμηνιαία καταβολή τόκων και εξόφληση κεφαλαίου στη λήξη του.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920, η άδεια της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη των συμβάσεων, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.