Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το N. 3556/2007: Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το N. 3556/2007: Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

Παιανία, 29 Ιουνίου 2022 –  Η Lavipharm A.E., σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ενημέρωση που έλαβε στις 28.6.2022, σχετικά με σημαντική μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου, καθ’ ότι κατέστη δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων ψήφου λόγω κληρονομικής διαδοχής του Αθανασίου Λαβίδα, ως ακολούθως:

Ο Telemaque-Jean Lavidas αποκτά: α) άμεση συμμετοχή 4,3%, β) έμμεση συμμετοχή 16%, ήτοι συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 20,3%.

Η Έλλη-Μαρία Λαβίδα κατείχε άμεση συμμετοχή 0,35% και πλέον κατέχει: α) άμεση συμμετοχή 2,8%, β) έμμεση συμμετοχή 9,15%, ήτοι συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 11,95%.

Η Δανάη-Αλεξάνδρα Λαβίδα αποκτά: α) άμεση συμμετοχή 2,46%, β) έμμεση συμμετοχή 9,15%, ήτοι συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 11,61%.

Η Φαίδρα-Ελένη Λαβίδα αποκτά: α) άμεση συμμετοχή 2,46%, β) έμμεση συμμετοχή 9,15%, ήτοι συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 11,61%.

Ημερομηνία κατά την οποία καθίσταται δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων ψήφου λόγω κληρονομικής διαδοχής των ως άνω μετόχων: 29.6.2022

Η αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων έχει ως ακολούθως :

Η T&A Holdings (Luxembourg) SARL κατέχει ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου 23,87% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Lavipharm A.E.

Η Lavipharm Group Holding S.A. κατέχει συνολικά ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου 21,86% επί του μετοχικού κεφαλαίου  της Lavipharm A.E.

 

Ανακοίνωση