Παιανία 29 Νοεμβρίου 2019 – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Παιανία 29 Νοεμβρίου 2019 – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 Παιανία, 29 Νοεμβρίου 2019 – Η Lavipharm A.E., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/04/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η T&A Holdings (Luxembourg) sarl, εταιρεία συμφερόντων του Εκτελεστικού Προέδρου της Lavipharm A.E., κ. Αθανάσιου Λαβίδα του Τηλέμαχου, πραγματοποίησε τις ακόλουθες αγορές κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως Lavipharm Α.Ε.: στις 26/11/2019, 20.000 μετοχές, αξίας €3.600,00, στις 27/11/2019 50.000 μετοχές, αξίας €9.480,00, στις 28/11/2019 10.000 μετοχές, αξίας €1.900,00 και στις 29/11/2019 20.000 μετοχές, αξίας €3.760,00.