Δελτία Τύπου

 • All
 • Δελτία Τύπου 2009
 • Δελτία Τύπου 2010
 • Δελτία Τύπου 2011
 • Δελτία Τύπου 2012
 • Δελτία Τύπου 2013
 • Δελτία Τύπου 2014
 • Δελτία Τύπου 2015
 • Δελτία Τύπου 2016
 • Δελτία Τύπου 2017
 • Δελτία Τύπου 2018
 • Δελτία Τύπου 2019
 • Δελτία Τύπου 2020
 • Δελτία Τύπου 2021
 • Δελτία Τύπου 2022
 • Δελτία Τύπου 2023

Παιανία, 1 Φεβρουαρίου 2023 – Η Lavipharm συνεχίζει να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της στην ελληνική αγορά με την προσθήκη ενός ακόμα φαρμακευτικού σκευάσματος στη θεραπευτική κατηγορία της Ουρολογίας. Πρόκειται για φάρμακο σταθερού συνδυασμού δουταστερίδης και ταμσουλοσίνης στη θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη....

Παιανία, 27 Ιανουαρίου 2023 – Η Lavipharm βραβεύθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) για τη μακροχρόνια πορεία της στην έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και τη διαχρονική συνεργασία της με το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου. Στην ειδική...

Παιανία, 23 Δεκεμβρίου 2022 - Η εταιρεία «LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007, κατόπιν σχετικών ενημερώσεων που έλαβε αυθημερόν από την εταιρεία «LAVIPHARM GROUP HOLDING S.A.» («LGH») και την εταιρεία «T&A HOLDINGS (LUXEMBOURG)S.A.R.L.» («Τ&Α») Ανακοίνωση γνωστοποίησης μετοβολής ποσοστού ...

Παιανία, 23 Δεκεμβρίου 2022 - Η εταιρεία «LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του N. 3556/2007, ότι μετά την ολοκλήρωση και μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, Ανακοίνωση 9 παρ. 5 ν....

Αλλαγή σελίδας και για τη χρηματιστηριακή παρουσία της  Παιανία, 22 Δεκεμβρίου 2022 – Από αύριο, Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022, οι μετοχές της Lavipharm Α.Ε. θα διαπραγματεύονται και πάλι στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εταιρείας, η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών...

Παιανία, 22 Δεκεμβρίου 2022 - Η «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων LAVIPHARM A.E.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 23.12.2022 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 150.841.472 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η...

Παιανία, 21 Δεκεμβρίου 2022 - Η εταιρεία «LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθμ. 596/2014 και μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις που έλαβε, ότι, στις 16 Δεκεμβρίου, τα ακόλουθα πρόσωπα απέκτησαν κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές...

Παιανία, 20 Δεκεμβρίου 2022 –Η Εταιρεία «LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η αύξηση με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, Aνακοίνωση...

Παιανία, 20 Δεκεμβρίου 2022 – Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Lavipharm A.E.. Πιο συγκεκριμένα, αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ποσού  51.286.100,48€, ενώ το τελικό ποσοστό κάλυψης ανήλθε σε 88,42%.  Στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχουν πλέον σημαντικοί Έλληνες...