Δελτία Τύπου

 • All
 • Δελτία Τύπου 2009
 • Δελτία Τύπου 2010
 • Δελτία Τύπου 2011
 • Δελτία Τύπου 2012
 • Δελτία Τύπου 2013
 • Δελτία Τύπου 2014
 • Δελτία Τύπου 2015
 • Δελτία Τύπου 2016
 • Δελτία Τύπου 2017
 • Δελτία Τύπου 2018
 • Δελτία Τύπου 2019
 • Δελτία Τύπου 2020
 • Δελτία Τύπου 2021
 • Δελτία Τύπου 2022
 • Δελτία Τύπου 2023

Lavipharm : 38,1% Αύξηση EBITDA 35,4% του Κύκλου Εργασιών οι Εξαγωγές Παιανία, 25 Απριλίου 2019 – Κερδοφορία παρουσιάζει και το 2018 η Lavipharm λόγω της περαιτέρω αύξησης των πωλήσεων στη διεθνή αγορά και της εν γένει ενίσχυσης των Οικονομικών Μεγεθών. Πιο συγκεκριμένα, ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ...

Lavipharm A.E. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Παιανία, 27 Ιουνίου 2019- Πραγματοποιήθηκε εχθές, Τετάρτη, 26 Ιουνίου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Lavipharm A.E. στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Παιανία, με απαρτία 56,16%. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, συζητήθηκαν όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης...

  Παιανία, 10 Μαΐου 2019 - Η Lavipharm A.E., στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2019 τροποποιείται αναφορικά με την ημερομηνία διεξαγωγής της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής, η οποία θα διεξαχθεί...

  Παιανία, 4 Μαρτίου 2019 - Η Lavipharm A.E., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/04/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 28.02.2019, η T&A Holdings (Luxembourg) Sarl, εταιρεία συμφερόντων του Εκτελεστικού Προέδρου της Lavipharm A.E., κ....

  Παιανία, 7 Μαρτίου 2019 - Η Lavipharm A.E., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/04/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 4.3.2019, η T&A Holdings (Luxembourg) sarl, εταιρεία συμφερόντων του Εκτελεστικού Προέδρου της Lavipharm A.E., κ....

  Παιανία, 14 Μαρτίου 2019 – Η Lavipharm A.E., σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού 596/2014 (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου την 11.03.2019 αποφασίστηκε η συμμετοχή της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου...

  Παιανία, 25 Απριλίου 2019 – Κερδοφορία παρουσιάζει και το 2018 η Lavipharm λόγω της περαιτέρω αύξησης των πωλήσεων στη διεθνή αγορά και της εν γένει ενίσχυσης των Οικονομικών Μεγεθών. Πιο συγκεκριμένα, ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε € 34,1 εκατ. από € 31,8 εκατ. το 2017,...

  Η Lavipharm A.E., σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/04/2014 και του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν.3016/2002, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό και στις εποπτικές αρχές ότι, σύμφωνα με την από 03/05/2019 απόφαση του...

  Παιανία, 9 Φεβρουαρίου 2018 - Η Lavipharm A.E., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/04/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 07.02.2018 η T&A Holdings (Luxembourg) sarl, εταιρεία συμφερόντων του Εκτελεστικού Προέδρου της Lavipharm A.E., κ....