Δελτία Τύπου

 • All
 • Δελτία Τύπου 2009
 • Δελτία Τύπου 2010
 • Δελτία Τύπου 2011
 • Δελτία Τύπου 2012
 • Δελτία Τύπου 2013
 • Δελτία Τύπου 2014
 • Δελτία Τύπου 2015
 • Δελτία Τύπου 2016
 • Δελτία Τύπου 2017
 • Δελτία Τύπου 2018
 • Δελτία Τύπου 2019
 • Δελτία Τύπου 2020
 • Δελτία Τύπου 2021
 • Δελτία Τύπου 2022
 • Δελτία Τύπου 2023

Ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε Ευρώ 122,8 εκατ. έναντι Ευρώ 119,7 εκατ. το Α΄ Εξάμηνο του 2008. Η σημαντική συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών (-14,0%) βελτίωσε τα Λειτουργικά Αποτελέσματα του Ομίλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε κέρδη Ευρώ 2,6 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 1,3 εκατ. την...

Προμηθευτείτε τώρα το εύχρηστο και αποτελεσματικό προϊόν κατά των ψειρών, Laviten NYDA, που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά φαρμακείου από τη Lavipharm, στην προνομιακή τιμή των 12€€. Το Laviten NYDA είναι ένα καινοτόμο αντιφθειρικό υγρό σπρέι με αντλία, μη τοξικό, που εύκολα και γρήγορα, εξαφανίζει ψείρες,...

H Lavipharm A.E. γνωστοποιεί, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η κυρία Ιωάννα Τσιρέκα αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων Ομίλου Lavipharm (Human Resources Director) στη θέση της κυρίας Ελένης Μάρκου. Η κυρία Μάρκου θα παραμείνει στον Όμιλο...

Ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε 182,9 εκατ. Ευρώ έναντι 176,4 εκατ. Ευρώ το 9μηνο του 2008, ενισχυμένος κατά 3,7%. Η σημαντική συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών (-14,9%) βελτίωσε τα Λειτουργικά Αποτελέσματα του Ομίλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 1,9 εκατ. Ευρώ έναντι αρνητικών αποτελεσμάτων ύψους 3,1...

Η Lavipharm A.E., σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/04/2014 και του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν.3016/2002, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό και στις εποπτικές αρχές ότι, σύμφωνα με την από 03/05/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου...