• All
 • 2022
 • 2022-2-2
 • 2022-deltia-tipoy-2
 • 2022-deltia-tipoy-2-2-2
 • 2023-deltia-typou-2
 • 257
 • 257-2-2
 • 266
 • 266-2-2
 • deltia-tipoy-2
 • deltia-tipoy-2-2-2
 • FAQ
 • Press Kits
 • Ανακοινώσεις
 • Αποφάσεις
 • Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
 • Γενικές Συνελεύσεις και Εταιρικές Πράξεις
 • Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
 • Δελτία Τύπου
 • Διανομή Μερίσματος
 • Δικαιώματα Μετόχων
 • Έγγραφα Πρόσκλησης Γ.Σ.
 • Εκθέσεις και Οικονομικές Καταστάσεις
 • Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Μετόχου
 • Εταιρικές Εκδηλώσεις
 • Μη κατηγοριοποιημένο
 • Παρουσιάσεις
 • Προσκλήσεις
 • Προσκλήσεις
 • Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων
 • Τροποποιήσεις Καταστατικών

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της LAVIPHARM AE κατά τη συνεδρίασή της την 8η Ιουλίου 2021 αποφάσισε την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητης μικτής επιτροπής, αποτελούμενης από τρία μέλη και συγκεκριμένα, ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα μη εκτελεστικό μέλος του...

Παιανία, 8 Ιουλίου 2021 - Η Lavipharm A.E. διευκρινίζει ότι η λήξη της συνεργασίας με την PTC Therapeutics Limited στις 31.12.2021 εκτιμάται ότι θα στερήσει τα λοιπά έσοδα της εταιρείας €1εκατ. περίπου το 2022.  ...

Παιανία, 7 Ιουλίου 2021 - Η Lavipharm A.E., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16/04/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η σύμβαση της Εταιρείας με την PTC Therapeutics International Limited λήγει την 31.12.2021 και  δεν θα ανανεωθεί.  ...

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Lavipharm A.E. κατά τη συνεδρίασή της την 8η Ιουλίου 2021 αποφάσισε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον καθορισμό της ιδιότητας κάθε μέλους κατ’ άρθρο 87 παρ.5, ν. 4548/2018 και κατ’ άρθρο 5, ν. 4706/20. Εν συνεχεία, την ίδια...

Παιανία, 8 Ιουλίου 2021 - Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Lavipharm A.E.. Η συνεδρίαση έλαβε  χώρα στην έδρα της εταιρείας στην Παιανία, με απαρτία 48,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση ξεκίνησε τις εργασίες της με το καλωσόρισμα του Προέδρου...

Η Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm AE ανακοινώνει ότι την 8η Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Lavipharm A.E. : Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8ης Ιουλίου 2021   ...