• All
 • 2022
 • 2022-2-2
 • 2022-deltia-tipoy-2
 • 2022-deltia-tipoy-2-2-2
 • 2023-deltia-typou-2
 • 257
 • 257-2-2
 • 266
 • 266-2-2
 • deltia-tipoy-2
 • deltia-tipoy-2-2-2
 • FAQ
 • Press Kits
 • Ανακοινώσεις
 • Αποφάσεις
 • Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
 • Γενικές Συνελεύσεις και Εταιρικές Πράξεις
 • Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
 • Δελτία Τύπου
 • Διανομή Μερίσματος
 • Δικαιώματα Μετόχων
 • Έγγραφα Πρόσκλησης Γ.Σ.
 • Εκθέσεις και Οικονομικές Καταστάσεις
 • Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Μετόχου
 • Εταιρικές Εκδηλώσεις
 • Μη κατηγοριοποιημένο
 • Παρουσιάσεις
 • Προσκλήσεις
 • Προσκλήσεις
 • Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων
 • Τροποποιήσεις Καταστατικών

Παιανία, 26 Απριλίου 2021 – Ενίσχυση παρουσίασαν τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Lavipharm κατά το 2020, σημειώνοντας αύξηση πωλήσεων, βελτίωση αποτελεσμάτων περιόδου και καθαρής θέσης. Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών της Lavipharm παρουσίασε αύξηση 12,1%, προερχόμενη κυρίως από άνοδο των Πωλήσεων εντός Ελλάδος, και διαμορφώθηκε σε...

LAVIPHARM AE OIKONOMIKO ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2021     «Η Lavipharm AE, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο 2020, ως ακολούθως:   Ημερομηνία δημοσίευσης Ετήσιων Οικονομικών αποτελεσμάτων 2020: Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 Ημερομηνία ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών: Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021  Η σχετική...