Μάιος 2020

 • All
 • 2022
 • 2022-2-2
 • 2022-deltia-tipoy-2
 • 2022-deltia-tipoy-2-2-2
 • 2023-deltia-typou-2
 • 257
 • 257-2-2
 • 266
 • 266-2-2
 • deltia-tipoy-2
 • deltia-tipoy-2-2-2
 • FAQ
 • Press Kits
 • Ανακοινώσεις
 • Αποφάσεις
 • Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
 • Γενικές Συνελεύσεις και Εταιρικές Πράξεις
 • Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
 • Δελτία Τύπου
 • Διανομή Μερίσματος
 • Δικαιώματα Μετόχων
 • Έγγραφα Πρόσκλησης Γ.Σ.
 • Εκθέσεις και Οικονομικές Καταστάσεις
 • Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Μετόχου
 • Εταιρικές Εκδηλώσεις
 • Μη κατηγοριοποιημένο
 • Παρουσιάσεις
 • Προσκλήσεις
 • Προσκλήσεις
 • Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων
 • Τροποποιήσεις Καταστατικών

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ ΣΤΗN TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ LAVIPHARM A.E.» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 14010/06/Β/86/69) – (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 298301000) ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 Ή ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ...

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Mετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E.» Lavipharm Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 7ης Ιουλίου 2020     ...

Παιανία, 27 Μαΐου 2020 - Η Lavipharm A.E., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/04/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η T&A Holdings (Luxembourg) Sarl, εταιρεία συμφερόντων του Εκτελεστικού Προέδρου της Lavipharm A.E., κ. Αθανάσιου Λαβίδα...

Παιανία, 22 Μαΐου 2020 - Η Lavipharm A.E., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/04/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η T&A Holdings (Luxembourg) sarl, εταιρεία συμφερόντων του Εκτελεστικού Προέδρου της Lavipharm A.E., κ. Αθανάσιου Λαβίδα...

Παιανία, 19 Μαΐου 2020 – H Lavipharm A.E., σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 18/5/2020 ενημερώθηκε ότι το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της T&A Holdings (Luxembourg) Sarl,  εταιρείας συμφερόντων του Εκτελεστικού Προέδρου της Lavipharm Α.Ε., κ. Αθανάσιου Λαβίδα, επί του μετοχικού...

Παιανία, 19 Μαΐου 2020 - Η Lavipharm A.E., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/04/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η T&A Holdings (Luxembourg) Sarl, εταιρεία συμφερόντων του Εκτελεστικού Προέδρου της Lavipharm A.E., κ. Αθανάσιου Λαβίδα...

Παιανία, 8 Μαΐου 2020 - H Lavipharm A.E., σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι: Την 10/01/2020 ενημερώθηκε ότι το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της T&A Holdings (Luxembourg) sarl,  εταιρείας συμφερόντων του Εκτελεστικού Προέδρου της Lavipharm Α.Ε., κ. Αθανάσιου Λαβίδα, επί του μετοχικού κεφαλαίου...

Παιανία, 8 Μαΐου 2020 - H Lavipharm A.E., σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι: Την 23/4/2019 ενημερώθηκε ότι το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του κ. Αθανάσιου Λαβίδα (άμεσα και έμμεσα), επί του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ανήλθε...

«Η Lavipharm AE, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο 2020, ως ακολούθως: Ημερομηνία δημοσίευσης Ετήσιων Οικονομικών αποτελεσμάτων 2019: Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020 Ημερομηνία ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών: Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020 - Η σχετική ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί...

Παιανία, 7 Μαΐου 2020 – Το 2019, η Lavipharm διατήρησε την αναπτυξιακή δυναμική της, παρόλη τη σημαντική επιβάρυνση από τα rebates και clawbacks που επιβλήθηκαν από την Πολιτεία. Στο πλαίσιο αυτό, βελτίωσε σημαντικά την καθαρή θέση της κατά € 5,1 εκατ., ενώ οι πωλήσεις του Ομίλου,...