• All
 • 2022
 • 2022-2-2
 • 2022-deltia-tipoy-2
 • 2022-deltia-tipoy-2-2-2
 • 2023-deltia-typou-2
 • 257
 • 257-2-2
 • 266
 • 266-2-2
 • deltia-tipoy-2
 • deltia-tipoy-2-2-2
 • FAQ
 • Press Kits
 • Ανακοινώσεις
 • Αποφάσεις
 • Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
 • Γενικές Συνελεύσεις και Εταιρικές Πράξεις
 • Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
 • Δελτία Τύπου
 • Διανομή Μερίσματος
 • Δικαιώματα Μετόχων
 • Έγγραφα Πρόσκλησης Γ.Σ.
 • Εκθέσεις και Οικονομικές Καταστάσεις
 • Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Μετόχου
 • Εταιρικές Εκδηλώσεις
 • Μη κατηγοριοποιημένο
 • Παρουσιάσεις
 • Προσκλήσεις
 • Προσκλήσεις
 • Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων
 • Τροποποιήσεις Καταστατικών

Παιανία, 18 Ιανουαρίου 2022 - Η Lavipharm A.E.,  στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και της υπ΄αριθμ.3/347/12.07.2005 Απόφασης του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, από 18/01/2022,...

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  Γνωστοποίηση Σημαντικών Αλλαγών ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 Η LAVIPHARM Α.Ε., με σκοπό τη διευκόλυνση και ενημέρωση των Μετόχων της και του επενδυτικού κοινού παραθέτει πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις ενημέρωσης,...