Μάιος 2023

 • All
 • 2022
 • 2022-2-2
 • 2022-2-2-2-2
 • 2022-deltia-tipoy-2
 • 2022-deltia-tipoy-2-2-2
 • 2022-deltia-tipoy-2-2-2-2-2
 • 2023-deltia-typou-2
 • 2023-deltia-typou-2-2-2
 • 257
 • 257-2-2
 • 257-2-2-2-2
 • 266
 • 266-2-2
 • deltia-tipoy-2
 • deltia-tipoy-2-2-2
 • deltia-tipoy-2-2-2-2-2
 • FAQ
 • Press Kits
 • Ανακοινώσεις
 • Αποφάσεις
 • Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
 • Γενικές Συνελεύσεις και Εταιρικές Πράξεις
 • Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
 • Δελτία Τύπου
 • Διανομή Μερίσματος
 • Δικαιώματα Μετόχων
 • Έγγραφα Πρόσκλησης Γ.Σ.
 • Εκθέσεις και Οικονομικές Καταστάσεις
 • Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Μετόχου
 • Εταιρικές Εκδηλώσεις
 • Μη κατηγοριοποιημένο
 • Παρουσιάσεις
 • Προσκλήσεις
 • Προσκλήσεις
 • Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων
 • Τροποποιήσεις Καταστατικών

Παιανία, 26 Μαϊου 2023 - Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Lavipharm A.E. κατά τη συνεδρίασή της την 26η Μαΐου 2023 αποφάσισε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον καθορισμό της ιδιότητας κάθε μέλους κατ’ άρθρο 87 παρ. 5, ν. 4548/2018 και κατ’ άρθρο...

Η Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm AE ανακοινώνει ότι την 26η Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της στο Δήμο Παιανίας Αττικής, οδός Αγίας Μαρίνας αρ. 12, όπου παρέστησαν Aποφάσεις της Έκτακτης Γενικής...

Νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα Βίκυ Δ. Κεφαλά Θέσπιση προγράμματος μακροπρόθεσμων κινήτρων  Παιανία, 26 Μαΐου 2023 – Την εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε ανώτερα στελέχη της Εταιρείας (Stock Award Plan) καθώς και προγράμματος διάθεσης μετοχών, με τη...

3 Μαϊου 2023 - Εκθεση Αξιολόγησης Η αξιολογούμενη γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, και είναι κάτοχος των πτυχιακών τίτλων Bachelor in Economics (1991)...

Παιανία, 23 Δεκεμβρίου 2022 - Η εταιρεία «LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007, κατόπιν σχετικών ενημερώσεων που έλαβε αυθημερόν από την εταιρεία «LAVIPHARM GROUP HOLDING S.A.» («LGH») και την εταιρεία «T&A HOLDINGS (LUXEMBOURG)S.A.R.L.» («Τ&Α») Ανακοίνωση γνωστοποίησης μετοβολής ποσοστού ...

        Παιανία, 16 Μαΐου 2023 –  Παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών και δραστηριοτήτων πραγματοποίησε σήμερα η Lavipharm A.E. στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο της Ετήσιας Ενημέρωσης Αναλυτών σύμφωνα με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2023 της Εταιρείας και έλαβε χώρα στο...

Παιανία, 12 Μαΐου 2023 - Η Lavipharm Α.Ε., Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθμ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι στις 11...