• All
 • 2022
 • 2022-2-2
 • 2022-deltia-tipoy-2
 • 2022-deltia-tipoy-2-2-2
 • 2023-deltia-typou-2
 • 257
 • 257-2-2
 • 266
 • 266-2-2
 • deltia-tipoy-2
 • deltia-tipoy-2-2-2
 • FAQ
 • Press Kits
 • Ανακοινώσεις
 • Αποφάσεις
 • Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
 • Γενικές Συνελεύσεις και Εταιρικές Πράξεις
 • Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
 • Δελτία Τύπου
 • Διανομή Μερίσματος
 • Δικαιώματα Μετόχων
 • Έγγραφα Πρόσκλησης Γ.Σ.
 • Εκθέσεις και Οικονομικές Καταστάσεις
 • Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Μετόχου
 • Εταιρικές Εκδηλώσεις
 • Μη κατηγοριοποιημένο
 • Παρουσιάσεις
 • Προσκλήσεις
 • Προσκλήσεις
 • Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων
 • Τροποποιήσεις Καταστατικών

Παιανία, 30 Σεπτεμβρίου 2022 – Η «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων LAVIPHARM A.E.» (η Εταιρεία), σε συνέχεια των από 21.9.2022 και 29.09.2022 ανακοινώσεων περί Ολοκλήρωσης Διαδικασίας Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων και Καταβολής Προϊόντος Εκποίησης, ανακοινώνει ότι η ως άνω καταβολή προϊόντος...

Παιανία, 29 Σεπτεμβρίου 2022 – Η «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων LAVIPHARM A.E.» (η Εταιρεία), σε συνέχεια της από 21.9.2022 ανακοίνωσης περί Ολοκλήρωσης Διαδικασίας Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων, ανακοινώνει ότι θα γνωστοποιήσει προσεχώς νέα ημερομηνία καταβολής του προϊόντος εκποίησης. Για κάθε πληροφορία,...

Παιανία, 21 Σεπτεμβρίου 2022 – To ελληνικό αναλγητικό Algon® της Lavipharm απέσπασε τρία βραβεία στα φετινά Best in Pharmacy Awards 2022 της Boussias Communications. Συγκεκριμένα, το Algon® διακρίθηκε με βραβείο Gold στην κατηγορία «Καλύτερο επαναλανσάρισμα», και με 2 βραβεία Silver στις κατηγορίες «Καλύτερο προϊόν για...

Παιανία, 21 Σεπτεμβρίου 2022 – Η «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων LAVIPHARM A.E.» (η Εταιρεία) ανακοινώνει ότι την 21η.9.2022 ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκποίησης των 4.240 κοινών ονομαστικών μετοχών της που προέκυψαν ως κλασματικά υπόλοιπα από την αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχής από...

Παιανία, 15 Σεπτεμβρίου 2022 – Αύξηση Πωλήσεων, βελτίωση Καθαρής Θέσης και μείωση του τραπεζικού δανεισμού παρουσιάζει ο Όμιλος Lavipharm κατά το Α’ Εξάμηνο του 2022, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και της ανόδου των τιμών των πρώτων υλών. Συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες Πωλήσεις, μετά την...

Παιανία, 15 Σεπτεμβρίου 2022 – H Lavipharm Α.Ε.,  σε συνέχεια της από 30.8.2022 ανακοίνωσης, διευκρινίζει ότι η τελευταία παράγραφος του άρθρ. 5 του Καταστατικού έχει διαμορφωθεί ως εξής: «Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Mετόχων της 30ης Αυγούστου 2022 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου...

Παιανία, 1 Σεπτεμβρίου 2022 - Η «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων Lavipharm A.E.» (η Εταιρεία), σε συνέχεια της από 8.8.2022 ανακοίνωσής της περί εκποίησης κλασματικών υπολοίπων,  ενημερώνει ότι εκκρεμεί ακόμα εκ της ανωτέρω εκποιήσεως, η εκποίηση εναπομείναντων 2.776 Κοινών Ονομαστικών...