Ιούνιος 2019

 • All
 • 2022
 • 2022-2-2
 • 2022-2-2-2-2
 • 2022-deltia-tipoy-2
 • 2022-deltia-tipoy-2-2-2
 • 2022-deltia-tipoy-2-2-2-2-2
 • 2023-deltia-typou-2
 • 2023-deltia-typou-2-2-2
 • 2024
 • 257
 • 257-2-2
 • 257-2-2-2-2
 • 266
 • 266-2-2
 • deltia-tipoy-2
 • deltia-tipoy-2-2-2
 • deltia-tipoy-2-2-2-2-2
 • FAQ
 • Press Kits
 • Ανακοινώσεις
 • Αποφάσεις
 • Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
 • Γενικές Συνελεύσεις και Εταιρικές Πράξεις
 • Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
 • Δελτία Τύπου
 • Διανομή Μερίσματος
 • Δικαιώματα Μετόχων
 • Έγγραφα Πρόσκλησης Γ.Σ.
 • Εκθέσεις και Οικονομικές Καταστάσεις
 • Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Μετόχου
 • Εταιρικές Εκδηλώσεις
 • Μη κατηγοριοποιημένο
 • Παρουσιάσεις
 • Προσκλήσεις
 • Προσκλήσεις
 • Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων
 • Τροποποιήσεις Καταστατικών

«PHARMA PLUS Εξυπηρέτηση Φαρμακείων Ανώνυμος Εταιρία» ΑΡ.ΜΑΕ 46999/004/B/00/133 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 003951901000 Α.Φ.Μ. : 099759746 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PHARMA PLUS Εξυπηρέτηση Φαρμακείων Ανώνυμος Εταιρία» ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ...

«PHARMA PLUS Εξυπηρέτηση Φαρμακείων Ανώνυμος Εταιρία» ΑΡ.ΜΑΕ 46999/004/B/00/133 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 003951901000 Α.Φ.Μ. : 099759746 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PHARMA PLUS Εξυπηρέτηση Φαρμακείων Ανώνυμος Εταιρία» ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ...

Ημ/νία Αποκοπής Οικονομικό  Έτος Ποσό 20/06/1996 1995 45 δρχ.* 18/06/1997 1996 60 δρχ.* 01/07/1998 1997 60 δρχ.* 29/06/1999 1998 36 δρχ.* 03/07/2000 1999 18 δρχ.* 20/06/2001 2000 20 δρχ.* 16/06/2002 2001 0,06 Ε 19/06/2003 2002 0,04 Ε 30/06/2005 2004 0,04 Ε 20/08/2007 2006 0,06 Ε * Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών...

  Η Lavipharm AE, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο 2019, ως ακολούθως: · Ημερομηνία δημοσίευσης Ετήσιων Οικονομικών αποτελεσμάτων 2018: Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019 · Ημερομηνία ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών: Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019 Η σχετική ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί μέσω...

  Η Lavipharm A.E., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/04/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 23/04/2019, η T&A Holdings (Luxembourg) sarl, εταιρεία συμφερόντων του Εκτελεστικού Προέδρου της Lavipharm A.E., κ. Αθανάσιου Λαβίδα του Τηλέμαχου, αγόρασε...

Παιανία, 6 Δεκεμβρίου 2018 - Η Lavipharm A.E.,  κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/04/2014,  γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 03.12.2018, η T&A Holdings (Luxembourg) sarl, εταιρεία συμφερόντων του Εκτελεστικού Προέδρου της Lavipharm A.E., κ. Αθανάσιου Λαβίδα...

  Παιανία, 24 Οκτωβρίου 2018 - Η Lavipharm A.E., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/04/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η T&A Holdings (Luxembourg) sarl, εταιρεία συμφερόντων του Εκτελεστικού Προέδρου της Lavipharm A.E., κ. Αθανάσιου Λαβίδα...

  Παιανία, 29 Ιουνίου 2018 - Η Lavipharm A.E., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/04/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 28.06.2018, η T&A Holdings (Luxembourg) sarl, εταιρεία συμφερόντων του Εκτελεστικού Προέδρου της Lavipharm A.E., κ....

  Παιανία, 15 Ιουνίου 2018 - Η «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων LAVIPHARM A.E.» ανακοινώνει την νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της κατόπιν εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της την 15.06.2018 και συγκρότηση σε σώμα την ίδια ημέρα,...

  Παιανία, 15 Ιουνίου 2018 - Η «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων LAVIPHARM A.E.» ανακοινώνει ότι, κατόπιν εκλογής των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σήμερα 15.6.2018, η Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα αρ. 44 του...