Οικονομικό Ημερολόγιο 2022

«Η Lavipharm AE, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο 2022, ως ακολούθως:

 

  • Ημερομηνία δημοσίευσης Ετήσιων Οικονομικών αποτελεσμάτων 2021: Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022
  • Ημερομηνία ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών: Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022.

Η σχετική ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι ενδιαφερόμενοι αναλυτές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ως την Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2022 στο ir@lavipharm.com, για να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους.

  • Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων: Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022

 

Η Εταιρεία δε θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2021.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.»