Οικονομικά αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2018 – Κέρδη για τη Lavipharm

Οικονομικά αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2018 – Κέρδη για τη Lavipharm

 

Παιανία, 28 Σεπτεμβρίου 2018 – Σταθερή πορεία παρουσιάζει η Lavipharm κατά το Α’ Εξάμηνο του 2018. Παρά τη σημαντική αύξηση των υποχρεωτικών επιστροφών και εκπτώσεων (rebate & clawback) που επιβάρυναν τον κλάδο, η Lavipharm διατήρησε τον Κύκλο Εργασιών και τα αποτελέσματά της, τόσο σε ενοποιημένο επίπεδο, όσο και σε επίπεδο της μητρικής εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε € 16,5 εκατ. από € 16,3 εκατ. το A’ Εξάμηνο του 2017. Το Μικτό Κέρδος παρέμεινε σταθερό στα € 8,7, ενώ οι Λειτουργικές Δαπάνες μειώθηκαν σε € 8,2 εκατ. από € 8,4 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Το ενοποιημένο EBITDA διαμορφώθηκε σε € 2,7 εκατ. από € 3,0 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επιβαρυμένο κυρίως από αυξημένα rebate & clawback. Τα ενοποιημένα Κέρδη Προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε € 1,2 εκατ. από € 15,4 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2017 και τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας σε € 495 χιλ. από € 14,4 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν από τα περσινά αποτελέσματα εξαιρεθεί το έκτακτο μη επαναλαμβανόμενο κέρδος ύψους € 14,3 εκατ., που προήλθε λόγω παύσης ενοποίησης της Lavipharm Corp., τα ενοποιημένα αποτελέσματα το Α’ Εξάμηνο 2018 παρουσιάζουν βελτίωση της κερδοφορίας.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία Lavipharm A.E., ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε € 10,2 εκατ. από € 10,9 εκατ. την περσινή περίοδο. Το Μικτό Κέρδος διαμορφώθηκε σε € 5,2 εκατ. από € 6,0 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2017, ενώ τα Λειτουργικά Έξοδα σε € 3,9 εκατ. από € 4,6 εκατ.. Το EBITDA της μητρικής Lavipharm A.E. εμφανίζεται ελαφρώς ενισχυμένο σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο του 2017, φτάνοντας τα € 3,4 εκατ. από € 3,2 εκατ.. Τέλος, τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη προ φόρων € 2,2 εκατ. και κέρδη μετά από φόρους € 1,5 εκατ., από κέρδη € 1,7 εκατ. και €1,2 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η Lavipharm, με πορεία περισσότερων από 100 ετών, είναι σήμερα ένας ολοκληρωμένος ελληνικός Όμιλος έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής, εμπορίας και διανομής φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων στην Ελλάδα με έντονη διεθνή δραστηριότητα.