Γνωστοποίηση Συναλλαγής

Γνωστοποίηση Συναλλαγής

 

Παιανία, 24 Οκτωβρίου 2018 – Η Lavipharm A.E., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/04/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η T&A Holdings (Luxembourg) sarl, εταιρεία συμφερόντων του Εκτελεστικού Προέδρου της Lavipharm A.E., κ. Αθανάσιου Λαβίδα του Τηλέμαχου, αγόρασε 5.000 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως Lavipharm Α.Ε. συνολικής αξίας €700,00 στις 22.10.2018 και 2.414 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως Lavipharm Α.Ε. συνολικής αξίας €337,96 στις 23.10.2018.