Ανακοίνωση

Παιανία, 25 Αυγούστου 2021 – Η Lavipharm A.E. ανακοινώνει ότι, μετά την αναγγελία του αιφνίδιου και θλιβερού γεγονότος του θανάτου της Λητούς Νίκης Ιωαννίδου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε εκτάκτως σήμερα 25.08.2021 κι αποφάσισε να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση της εκλιπούσας, καθώς η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από το άρθρο 9 παρ. 5 του καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 82 παρ. 2 του ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αντικατάσταση της εκλιπούσας στην Επιτροπή Ελέγχου από τον κ. Χρήστο Διαμαντόπουλο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017, α. 44 παρ. 1στ, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας της, ήτοι μέχρι 08.07.2022.