Ανακοίνωση για τη μερική κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

Ανακοίνωση για τη μερική κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

Παιανία, 20 Δεκεμβρίου 2022 –Η Εταιρεία «LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η αύξηση με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων,

Aνακοίνωση