Lavipharm AE – Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Lavipharm AE – Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

 

Lavipharm A.E.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 298301000
πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 14010/06/B/86/69
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(δημοσιευμένη σε περίληψη κατ’ άρθρο 26 παρ. 2γ του Ν.2190/1920)

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων Lavipharm A.E.» σε

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 31ης Ιουλίου 2013, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Lavipharm AE σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Αγίας Μαρίνας, στην Παιανία Αττικής, την 29η Αυγούστου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της απόσχισης και εισφοράς του βιομηχανικού κλάδου της Εταιρείας στην ανώνυμη εταιρεία «CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1 έως 5 του Ν. 2166/1993 με ημερομηνία Λογιστικής Κατάστασης (ισολογισμού) απόσχισης την 31/3/2013 και ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης απόσχισης του κλάδου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Ά’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 10η Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Αγίας Μαρίνας, στην Παιανία Αττικής, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29ης Αυγούστου 2013 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.), κατά την ημερομηνία της 24ης Αυγούστου 2013 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Για την Ά’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης ) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης»), δηλαδή κατά την ημερομηνία της 6ης Σεπτεμβρίου 2013.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.).

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lavipharm.com)

Παιανία, 31 Ιουλίου 2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ