Lavipharm A.E.: Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων 201, Σχέδια Αποφάσεων – Εισηγήσεις Διοικητικού

Lavipharm A.E.: Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων 201, Σχέδια Αποφάσεων – Εισηγήσεις Διοικητικού

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 01.01.2010-31.12.2010 στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και οι ετήσιες   Ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  για τη χρήση 01.01.2010-31.12.2010 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

 

 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

 

Υποβάλλονται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2010, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δυνάμει της από  30/03/2011 απόφασής του, η Ετήσια Έκθεση  του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών. Υποβάλλεται επίσης η Επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 7  του ν. 3556/2007.

 

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η Ετήσια Έκθεση  και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για το 2010 που προβλέπεται από το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και είναι στη διάθεση των Μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα www.lavipharm.com

 

Κατά τη χρήση 2010  προέκυψαν κέρδη προ φόρων ποσού €3.057.000 και  κέρδη μετά από φόρους ύψους €1.175.000.  Τα κέρδη αυτά θα συμψηφιστούν με προηγούμενες ζημίες και συνεπώς η Εταιρεία δεν υποχρεούται να διανείμει μέρισμα.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2010-31.12.2010.

 

 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

 

Σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010.

 

Διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μετέχουν στην ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 01.01.2011 έως 31.12.2011.

 

 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

 

Προτείνεται η έγκριση των αμοιβών καθώς και των μισθών που καταβλήθηκαν σε  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη) για τη χρήση 2010 συνολικού ποσού 872.732,24  ευρώ μικτά. Για τη χρήση 2011, προτείνεται η έγκριση για αμοιβές και μισθούς μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,  συνολικού ποσού, κατ’ ανώτατο όριο, € 960.000 μικτά.

 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 01.01.2011 έως 31.12.2011 και καθορισμός αμοιβής τους.

 

 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την επανεκλογή της Εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε», με τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Νικόλαο Βουνισέα (Α.Μ. 18701) και με αναπληρωτή την κ. Χρυσούλα Δούκα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 37551), για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2011 με προτεινόμενη αμοιβή μέχρι 100.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

 

Για τον έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την επανεκλογή της Εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε., με τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Παναγιώτη Αγγέλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23721) και με αναπληρωτή την κ. Βασιλική Μερεντίτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16381) και με προτεινόμενη αμοιβή μέχρι  30.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

 

ΘΕΜΑ 5ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

 

 

Με την από 30/06/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας εξελέγη το εν ενεργεία Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι η θητεία του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30.06.2011.

 

Συνεπεία αυτού προτείνεται η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

 

Η σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται κατόπιν ελέγχου και διαπίστωσης ότι τα προτεινόμενα προς εκλογή ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002 και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία.

 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνονται προς εκλογή από τη Γενική Συνέλευση τα ακόλουθα πρόσωπα (κατ’ αλφαβητική σειρά) τα οποία θα απαρτίζουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο θα αποτελείται από εννέα (9)μέλη. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής και δύναται να παραταθεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους λήξεως της θητείας του, μη δυνάμενη πάντως να υπερβεί την τετραετία.

 

1.       Τάνια-Παναγιώτα Βρανοπούλου

 

2.       Δημήτριος Γκέρτσος, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

3.       Χρήστος Διαμαντόπουλος, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

4.       Λητώ Ιωαννίδου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

5.       Οδυσσέας Κυριακόπουλος, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

6.       Βενετσιάνα-Λουκία Λαβίδα

 

7.       Αθανάσιος Λαβίδας

 

8.       Μηνάς Τάνες, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

9.       Νικόλαος Χούλης, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του θα συγκροτηθεί σε Σώμα και θα εκλέξει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά Μέλη αυτού καθώς και τον Εταιρικό Γραμματέα κατά τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού καθώς και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία.

 

Για την πληρέστερη ενημέρωση των κ. Μετόχων, παρατίθενται συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ αλφαβητική σειρά:

 

Τάνια Βρανοπούλου
Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Οικονομικά στο London School of Economics και Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο INSEAD. ‘Αρχισε την καριέρα της στο Marketing της Johnson & Johnson Ελλάς και ήρθε στη Lavipharm το 1987 σαν Marketing Manager Καλλυντικών. Προήχθη το 1990 σε Διευθύντρια Marketing και Business Development με κύριο αντικείμενο τη διεθνή δραστηριότητα του Ομίλου. Tο 1994 έγινε Διευθύντρια Licensing και Εταιρικών Υποθέσεων, ενώ το 1998 ανέλαβε τα καθήκοντα της Αντιπροέδρου Εταιρικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης Εργασιών του Ομίλου. Από το 2002 έως το 2007 διετέλεσε Εκτελεστική Γενική Διευθύντρια, ενώ από το 2008  ασκεί καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθύνουσας Συμβούλου.

 

Δημήτριος Γκέρτσος
(προτίνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957 και σπούδασε οικονομικά στο Williams College των ΗΠΑ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το Harvard Business School για το πρόγραμμα Management Development. Ξεκίνησε την καριέρα του στο τμήμα Marketing της Procter & Gamble στη Γενεύη. Στη συνέχεια (1983-1998) ανέλαβε τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου και κατόπιν του Προέδρου της Χημικής Βιομηχανίας ΒΙΟΧΡΩΜ Α.Ε. Συμμετείχε, από το 1988, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ Α.Ε. της οποίας διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (1996-1997). Μέχρι το 2005, κατείχε την θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ Α.Ε. Παράλληλα, επί σειρά ετών συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Καπνοβιομηχανίας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ., της ALPHAΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. και του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Από το 2000 δραστηριοποιείται στον χώρο ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων.

 

Χρήστος Διαμαντόπουλος
(προτίνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
Γεννήθηκε στην Αθήνα και έχει διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στη Διοικητική Επιστήμη από το University ofPennsylvania των ΗΠΑ. Είναι κάτοχος Master από το Universite de Paris και Bachelor of Arts από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εργαστεί διεθνώς στον επιστημονικό και επιχειρηματικό χώρο. Στην Ελλάδα, διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού και Σύμβουλος Οργάνωσης και Οικονομικών σε βιομηχανικές επιχειρήσεις και πολυεθνικές εταιρείες. Έχει διδάξει στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Οργάνωση του Κράτους και Project Management), της οποίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Οργάνωση και Πολιτική Οικονομία). Επίσης, δίδαξε επί σειρά ετών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Συστήματα Λήψης Αποφάσεων και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων). Σήμερα διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Στρατηγικού Προγραμματισμού και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Επίσης, είναι υπεύθυνος για τα Προγράμματα Επιστημονικών Ερευνών του Ινστιτούτου Ερευνών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Έχει δημοσιεύσει μελέτες σε θέματα οργάνωσης, οικονομικής μεθοδολογίας και οικονομικής σκέψης σε επιστημονικά περιοδικά, στον ημερήσιο Τύπο και στο διαδίκτυο. Μιλά άπταιστα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

 

Λητώ Ιωαννίδου
(προτίνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
Γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι κάτοχος των πτυχιακών τίτλων Bachelor of Commerce (1975) και Master ofBusiness Administration (1978) από το McGill University του Καναδά. Ξεκίνησε τη καριέρα της στη CitibankΕλλάδας όπου παρέμεινε για 22 χρόνια (1978-2000) και κατείχε ανώτατες θέσεις ευθύνης με το βαθμό της Αντιπροέδρου και εναλλακτικά ως Deputy Market Manager, Country Risk Manager, Local Corporate / Corporate Finance Head) και ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Σιτι-Χρηματοδοτικές Μισθώσεις (1998-2000). Διετέλεσε επίσης Εκτελεστική Αντιπρόεδρος και Γενική Διευθύντρια του Χρηματιστηρίου Αθηνών (2001-2005) όπως και Πρόεδρος της Audit Committee (Ελεγκτικής Επιτροπής) και Μέλος της WorkingCommittee (Ανώτατης Επιτροπής αρμόδιας για την χάραξη και τήρηση ενιαίας στρατηγικής των μελών της) της Ομοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων (FESE). Το 2006, ίδρυσε την «Λητώ Ιωαννίδου & ΣΙΑ, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» που εξειδικεύεται σε θέματα άντλησης κεφαλαίων, αναδιάρθρωσης χρεών, επιχειρηματικής στρατηγικής, εξαγορών και συγχωνεύσεων.

 

Οδυσσέας Κυριακόπουλος
(προτίνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και σπούδασε Μηχανικός Μεταλλείων στην Αυστρία και την Αγγλία, και Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Γαλλία. Είναι Πρόεδρος της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. και της Μοτοδυναμική Α.Ε.E. καθώς και μέλος του Δ.Σ. της LAMDA DEVELOPMENT Διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και Αντιπρόεδρος της Business Europe (Ευρωπαϊκή ΄Ενωση Βιομηχανικών και Εργοδοτικών Οργανώσεων). Είναι Ειδικός Απεσταλμένος της BusinessEurope για τις Ευρωμεσογειακές υποθέσεις.

 

Βενετσιάνα-Λουκία Λαβίδα

Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε οικονομικά στο Deree College και έχει MBA από το Πανεπιστήμιο La Verne.  Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του συλλόγου “Ελπίδα” (Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο), όπου διετέλεσε Γενική Γραμματέας για επτά συναπτά έτη.  Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου “MDA ΕΛΛΑΣ” (Σωματείο για τη φροντίδα των ατόμων με Νευρομυϊκές Παθήσεις) από την ίδρυσή του. Τέλος, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Φίλων της Εθνικής Πινακοθήκης.

 

Αθανάσιος Λαβίδας

Γεννημένος στην Αθήνα, ο Θανάσης Λαβίδας αναλαμβάνει τη διοίκηση του Ομίλου Lavipharm το 1976. Είναι Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας-Η.Π.Α. και μέλος Δ.Σ. σε διμερή συμβούλια, των οποίων ο στόχος είναι η ανάπτυξη και σύσφιξη των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και των αντίστοιχων χωρών. Είναι επίσης Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.). Τέλος, είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) και μέλος Δ.Σ. από το 2000, ενώ παράλληλα είναι Επικεφαλής Διεθνών Δράσεων του Συνδέσμου. Έχει διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στη Φαρμακευτική Χημεία από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι κάτοχος Master και Bachelor ofScience στη Χημεία από το Πανεπιστήμιο Ludwig Maximillian του Μονάχου, καθώς και κάτοχος MBA από το Institut Superieur de Marketing et de Management στο Παρίσι.

Μηνάς Τάνες
(προτίνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακή Έρευνα και διπλώματος για το Πρόγραμμα Executive Development από το IMEDE της Ελβετίας. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1966 στο Κέντρο Έρευνας Βιομηχανίας Σιδήρου και Χάλυβα της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ από το 1970-1973 εργάστηκε στην Esso Pappas ως Ανώτατο Στέλεχος Χρηματοδότησης Προγραμματισμού και Μελετών. Το 1973 ξεκίνησε την θητεία του στην Αθηναϊκή Ζυθοποιεία στη θέση του Οικονομικού Διευθυντή. Από το 1976 μέχρι τον Οκτώβριο 2005 κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ από τότε έχει αναλάβει καθήκοντα Προέδρου.

 

Νικόλαος Χούλης
(προτίνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
Γεννήθηκε στην Αθήνα και έχει διδακτορικό στη Φαρμακευτική από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Εκλέχθηκε Μέλος του Δ.Σ. της Lavipharm AE το Φεβρουάριο του 1999. Έχει διατελέσει καθηγητής Φαρμακευτικής στα Πανεπιστήμια του Χιούστον και W.Va. (Medical Center) από το 1965 έως το 1979. Είναι διδάκτωρ και ομότιμος καθηγητής της Φαρμακευτικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1979 και διετέλεσε κοσμήτωρ του τμήματος Φαρμακευτικής για οκτώ χρόνια. Είναι σύμβουλος του διεθνούς οργανισμού WHO από το 1973 και Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαπνιστικής Εταιρίας από το 1988. Είναι μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Αντικαρκινικής εταιρίας και Πρόεδρος του Ριζαρείου Ιδρύματος. Υπήρξε Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Φαρμακευτική Εκπαίδευση στην Ευρώπη (1989-1993) και είναι μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ). Έχει συγγράψει 24 βιβλία και κεφάλαια βιβλίων, καθώς και 160 επιστημονικές εκδόσεις.

 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.

 

 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

 

Σε συνέχεια της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό των Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο του 5ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, και σύμφωνα με:

 

1.       τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 σύμφωνα με την οποία τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων,

 

2.       τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τον οποίο η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η πλειοψηφία των οποίων(περιλαμβανομένου και του Προέδρου της) πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται απεριόριστα,

 

3.       Την εξέταση και διαπίστωση  ότι τα προτεινόμενα προς εκλογή ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002 και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία,

 

 

το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον ορισμό των ακόλουθων προσώπων ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη, το σύνολο των οποίων είναι ανεξάρτητα:

 

1.       Λητώ Ιωαννίδου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

 

2.       Χρήστος Διαμαντόπουλος, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

 

3.       Νικόλαος Χούλης, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

 

 

ΘΕΜΑ 7ο : Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιριών του ομίλου LAVIPHARM που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

 

 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να παρασχεθεί από τη Γενική Συνέλευση άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του και στους διευθυντές της Εταιρίας να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή και στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

 

ΘΕΜΑ 8ο: Παροχή ειδικής άδειας κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 τίθενται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων οι ακόλουθες συμβάσεις   μεταξύ της Εταιρείας και  θυγατρικών της εταιρειών:

 

1.       Η από 21/12/2009 Σύμβαση «Non-Exclusive License and Supply Agreement» μεταξύ της Εταιρείας και της θυγατρικής της εταιρείας Laboratoires Lavipharm S.A. με έδρα το Παρίσι, αναφορικά με την μη αποκλειστική παροχή δικαιωμάτων εμπορικής εκμετάλλευσης του διαδερμικού προϊόντος νιτρογλυκερίνης  στη Γαλλία για χρονικό διάστημα πέντε ετών, με ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2009.

 

2.       Η από 29/01/2010 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Διανομής μεταξύ της Εταιρείας και της θυγατρικής της εταιρείας Lavipharm Active Services A.E. (εφεξής «LAS») αναφορικά με την ανάθεση στην LAS υπηρεσιών διανομής και προώθησης φαρμακευτικών προϊόντων, καλλυντικών και προϊόντων υγιεινής πελατών της.

 

 

 

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920, η άδεια της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μπορεί να παρασχεθεί και μετά την σύναψη των συμβάσεων, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

 

ΘΕΜΑ 9ο : Τροποποίηση των άρθρων 16 και 17 του Καταστατικού , προς εναρμόνιση με τα άρθρα 26 και 28ακ.ν. 2190/1920.

 

 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση των άρθρων 16 και 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε να εναρμονιστούν οι διατάξεις τους με αυτές των άρθρων 26 και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα μετά την τροποποίησή τους με το νόμο 3884/2010 και αφετέρου να παρασχεθεί η δυνατότητα για το διορισμό και την ανάκληση αντιπροσώπων μετόχων στις γενικές συνελεύσεις με ηλεκτρονικά μέσα.

 

Προτείνεται συνεπώς η τροποποίηση των ανωτέρω άρθρων ως εξής:

 

Ισχύουσα διατύπωση Προτεινόμενη διατύπωση
Άρθρο 16

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

 

1.       Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Μπορεί επίσης να συνέρχεται στην περιφέρεια του δήμου όπου ευρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2.       Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

 

 

Άρθρο 16

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

 

1.       Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Μπορεί επίσης να συνέρχεται στην περιφέρεια του δήμου όπου ευρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2.     Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

 

 

 

Άρθρο 17

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση-Αντιπροσώπευση

1.     Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους, εφόσον έχουν τηρήσει τη διαδικασία δέσμευσης μετοχών που αναφέρεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

2.     Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά, υπό τη διαδικασία που ορίζεται στον ΚΝ 2190/1920 και στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης.

3.     Η παράλειψη τήρησης των διατυπώσεων του άρθρου αυτού, στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμά του να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφόσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 17

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση-Αντιπροσώπευση

1.     Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης  της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη  βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2.     Οι μέτοχοι δικαιούνται να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση με έναν ή περισσότερους αντιπροσώπους, μετόχους ή όχι. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα, με την αποστολή του σχετικού εντύπου αντιπροσώπευσης είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία, όπως ειδικότερα θα ορίζεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

3.     Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά, υπό τη διαδικασία που ορίζεται στον ΚΝ 2190/1920 και στις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργείου.

4.     Η παράλειψη τήρησης των διατυπώσεων του άρθρου αυτού, στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμά του να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφόσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.