Castalia Laboratoires Dermatologiques – Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2011

Castalia Laboratoires Dermatologiques – Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2011

 

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

AMAE 56471/04/B/04/45

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Castalia Laboratoires Dermatologiques Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Φάρμακα- Καλλυντικά σε

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 19ης Μαΐου 2011, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Castalia Laboratoires Dermatologiques Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Αγίας Μαρίνας στην Παιανία Αττικής την 14η Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2010 – 31.12.2010 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2010 – 31.12.2010.

3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 01.01.2010-31.12.2010 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 01.01.2011 έως 31.12.2011.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 01.01.2011 έως 31.12.2011 και καθορισμός αμοιβής τους.

5. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων της Lavipharm A.E. ποσού Ευρώ ενός εκατομμυρίου ογδόντα χιλιάδων (1.080.000 ευρώ), με την έκδοση ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 ανά μετοχή και τιμή διάθεσης 0,60 ευρώ ανά μετοχή (Υπέρ το ʼρτιο) .

7. Παροχή ειδικής άδειας κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για τη Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας επί της οδού Αγίας Μαρίνας, Παιανία Αττικής ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα τους τίτλους των μετοχών τους. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας.

Παιανία, 19 Μαΐου 2011

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ