Παιανία, 10 Μαΐου 2021

Παιανία, 10 Μαΐου 2021

Παιανία, 10 Μαΐου 2021 – Η Lavipharm A.E. ανακοινώνει ότι, μετά την αναγγελία του αναπάντεχου και θλιβερού γεγονότος του θανάτου του Προέδρου της Εταιρείας Αθανασίου Λαβίδα, το Διοικητικό Συμβούλιο σύσσωμο αποφάσισε να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος, καθώς η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από το άρθρο 9 παρ. 5 του καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 82 παρ. 2 του ν. 4548/2018. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη ανασυγκρότησή του σε σώμα καθώς και τον ορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών ως εξής:

Μηνάς Τάνες του Γεωργίου, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Βενετσιάνα-Λουκία Λαβίδα του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

Λητώ – Νίκη Ιωαννίδου του Αντωνίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χρήστος Διαμαντόπουλος του Παναγιώτη, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σοφία Εφραίμογλου – Κουνενάκη του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Δημήτριος Χριστόπουλος του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος