Search Lavipharm.com

 

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 7ης Ιουλίου 2020

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 7ης Ιουλίου 2020

Η Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E. ανακοινώνει ότι την 7η Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της στο Δήμο Παιανίας Αττικής, οδός Αγίας Μαρίνας, όπου παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 11 μέτοχοι, οι οποίοι εκπρoσωπούσαν 30.755.189 μετοχές, ήτοι ποσοστό 60,209% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

 

Θέμα 1ο:  Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για την Εταιρική Χρήση 01.01.2019-31.12.2019, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4548/2018.

 

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 30.755.189 μετοχές – έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 60,209% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε με 30.754.075 μετοχές – έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 60,206% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.

 

 

Θέμα 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.

 

Σε συνέχεια της εισηγήσεως του Προέδρου η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 30.755.189 μετοχές – έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 60,209% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 και τη συνολική διαχείριση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.

 

 

Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 κατ’ άρθρο 109 ν. 4548/2018 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

 

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 30.755.189 μετοχές – έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 60,209% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης 2019 για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία.

 

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 30.755.189 μετοχές έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 60,209% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, για την τρέχουσα χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020, μέχρι του ποσού των εξακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων ογδόντα τριών ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (€ 617.083,92) μεικτών.

 

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω αμοιβές είναι σύμφωνες με την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, η οποία έχει εγκριθεί με την από 26/06/2019 Τακτική Γενική Συνέλευση. Η Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 θα εγκριθεί με ξεχωριστή απόφαση σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη.

 

 

Θέμα 4ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4449/2017.

 

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 30.755.189 μετοχές έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 60,209% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127. Καθώς επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (130.000€) πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, καθώς επίσης να αποστείλει και την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

 

 

Θέμα 5ο: Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

 

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 30.755.189 μετοχές έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 60,209% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

 

Θέμα 6ο: Έγκριση τροποποίησης καταστατικού της Εταιρείας (άρθρο 4, Σκοπός).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 30.755.189 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 60,209% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί την τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, οι οποίες αναδιατυπώνονται ως εξής:

«1. Η βιομηχανική παραγωγή και συσκευασία πάσης φύσεως και μορφής φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών, βιοκτόνων, χημικών, κτηνιατρικών, καλλυντικών, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, των πρώτων υλών αυτών, καθώς και συμπληρωμάτων διατροφής και τροφίμων ειδικής διατροφής και συναφών προς όλων των ανωτέρω ειδών είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, καθώς και γενικότερα επενδύσεις στο χώρο της υγείας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2…….

  1. Η έρευνα και η ανάπτυξη χημικών, κτηνιατρικών, φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών, βιοκτόνων, ιατροτεχνολογικών και καλλυντικών προϊόντων, καθώς και συμπληρωμάτων διατροφής και τροφίμων ειδικής διατροφής και συναφών προς όλων των ανωτέρω ειδών είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, καθώς και η χρηματοδότηση επιστημονικών και λοιπών ερευνητικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

4…….

5…….

6…….

……………….»

 

Θέμα 7ο: Ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

 

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 30.755.189 μετοχές έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 60,209% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί το διορισμό της νέας Επιτροπής Ελέγχου με ετήσια θητεία και τον ορισμό της Προέδρου αυτής, κατά την πρόταση του Προέδρου.

 

 

Θέμα 8ο: Διάφορα Θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

 

Επί του όγδοου θέματος της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους Μετόχους για την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της. Επίσης, έγινε ενημέρωση επί των οικονομικών αποτελεσμάτων από τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας και ανεγνώσθη η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από την Πρόεδρο αυτής. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μετόχων και του Προεδρείου της Συνέλευσης επί των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και των θυγατρικών της, καθώς και των προοπτικών τους.