Γνωστοποίηση Συναλλαγής

Γνωστοποίηση Συναλλαγής

 

Παιανία, 9 Φεβρουαρίου 2018 – Η Lavipharm A.E., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/04/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 07.02.2018 η T&A Holdings (Luxembourg) sarl, εταιρεία συμφερόντων του Εκτελεστικού Προέδρου της Lavipharm A.E., κ. Αθανάσιου Λαβίδα του Τηλέμαχου, αγόρασε 58.408 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως Lavipharm Α.Ε. συνολικής αξίας € 6.424,88 από τον κ. Τηλέμαχο Λαβίδα του Αθανασίου, έχων συγγένεια α’ βαθμού με τον κ. Αθανάσιο Λαβίδα.