Ανακοίνωση του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθμ. 596/2014

Ανακοίνωση του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθμ. 596/2014

Παιανία, 19 Δεκεμβρίου 2022 – Η εταιρεία «LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθμ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι στις 14 Δεκεμβρίου 2022, η εταιρεία «LAVIPHARM GROUP HOLDING S.A.» («LGH»),

Ανακοίνωση