Προσκλήσεις

Lavipharm Πρόσκληση Τ.Γ.Σ της 7ης Ιουλίου 2020 - ΟΡΘΗ Πρόσκληση των Mετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουλίου 2020   ...