Προϊόντα σε εξέλιξη

Προϊόντα σε εξέλιξη

Οι ερευνητικές δραστηριότητές μας δεν σταματούν ποτέ με στόχο πάντοτε τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του σύγχρονου ανθρώπου.

Ερευνητικά Προγράμματα

Συνεργαζόμαστε με πολλά Ερευνητικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στο χώρο της Φαρμακευτικής Έρευνας.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Διαθέτουμε μεγάλο αριθμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας για όλο το φάσμα των τεχνολογιών και των προϊόντων μας, ενώ Αιτήσεις για νέα Διπλώματα βρίσκονται σε διάφορα στάδια της εξεταστικής διαδικασίας.