Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

H Eταιρεία έχει προβεί, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, στη σύσταση Επιτροπών, οι οποίες επιβοηθούν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα και αξιοπιστία των αποφάσεών του.

 

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητη μικτή επιτροπή, αποτελούμενη από τρία μέλη και συγκεκριμένα, ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο.

 

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι:

  1. Αντώνιος Πολυκανδριώτης, Πρόεδρος,
  2. Χρήστος Διαμαντόπουλος, Μέλος και
  3. Δημήτριος Χριστόπουλος, Μέλος.

Αντώνης Πολυκανδριώτης

Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου

Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο La Verne στην Αθήνα, και έχει παρακολουθήσει  δεκάδες σεμινάρια στην Ελλάδα και διεθνώς.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε Ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες, σε όλο το  φάσμα των θέσεων με έμφαση σε θέματα οργάνωσης, χρηματοοικονομικών  και διοίκησης. Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής στα περιοδικά Hachette-Rizzoli και την Ελευθεροτυπία, CFO στα περιοδικά Hachette-Rizzoli και στον όμιλο ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ, Ελεγκτής  Ανωνύμων εταιριών στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών και  Σύμβουλος επιχειρήσεων. Επίσης Πρόεδρος σε επιτροπές ελέγχου εισηγμένων εταιριών (Τεχνική Ολυμπιακή και όμιλος AVE) και ανεξάρτητο μέλος Διοικητικού συμβουλίου σε σειρά εταιριών.

Είναι μέλος της Ένωσης Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) από το 2000 και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Στη Lavipharm εκλέχθηκε Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου το 2021, ως τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο.

Κανονισμός Επιτροπής  Ελέγχου

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2021

 

 

Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων και τα δύο είναι ανεξάρτητα.

Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι:

  1. Σοφία Εφραίμογλου – Κουνενάκη, Πρόεδρος
  2. Χρήστος Διαμαντόπουλος, Μέλος και
  3. Δημήτριος Χριστόπουλος, Μέλος.

 

 

Κανονισμός Επιτροπής  Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων