Marketing & Πωλήσεις

Marketing & Πωλήσεις

Με ισχυρή εμπορική παρουσία στην Ελλάδα που υποστηρίζεται από μια δυναμική ομάδα πωλήσεων και ένα πρωτοπόρο τμήμα marketing, τα οποία εκπροσωπούν αποτελεσματικά την εταιρεία μας και τα προϊόντα που διακινούμε στην ελληνική επικράτεια, αποτελούμε ιδανικό συνεργάτη για μεγάλες εταιρείες που επιθυμούν να επεκταθούν σε νέες αγορές.

Πιστεύουμε και επενδύουμε στον ανθρώπινο παράγοντα. Έτσι, οι ομάδες πωλήσεων και marketing πλαισιώνονται από ικανότατα στελέχη τα οποία επικοινωνούν με όλους τους επαγγελματίες υγείας, ιατρούς και φαρμακοποιούς ενημερώνοντάς τους για τα προϊόντα που εμπορεύεται η εταιρεία στη χώρα μας.

 

Οι συνεχείς εκπαιδεύσεις που γίνονται σε μηνιαία βάση, τα μεγάλα σεμινάρια κύκλου που πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, αποτελούν εχέγγυα για την αποτελεσματικότητα του marketing και των πωλήσεων της εταιρείας μας.