Lavipharm – Οικονομικά Αποτελέσματα 9μήνου 2012

Lavipharm – Οικονομικά Αποτελέσματα 9μήνου 2012

 

Το 9μηνο του 2012, η ελληνική οικονομία συνέχισε να παρουσιάζει εικόνα ύφεσης, αστάθειας και, ειδικά στο χώρο της Υγείας, μεγάλης μεταβλητότητας και αλλαγών. Σ’ αυτό το αρνητικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η Lavipharm επικέντρωσε τους στόχους της στην ανάπτυξη των εξαγωγών και στην αναδιάρθρωση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της μέσω της περαιτέρω μείωσης του λειτουργικού της κόστους και αύξησης της παραγωγικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, κατά το 9μηνο του 2012, σημαντική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Lavipharm επέφεραν κυρίως οι μειώσεις των τιμών των φαρμάκων και η πλήρης συρρίκνωση της δραστηριότητας της φαρμακαποθήκης LAS, με στόχο τη μείωση της έκθεσής της στην αγορά λόγω των κραδασμών που υπέστη ο κλάδος ήδη από το 2011. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών της Lavipharm διαμορφώθηκε σε € 28,3 εκατ. (εκ των οποίων μόνο τα € 3,1 εκατ. προέρχονται από τη δραστηριότητα της LAS) έναντι € 138,5 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα (εκ των οποίων τα € 108,5 εκατ. προέρχονταν από τη δραστηριότητα της LAS). Το Περιθώριο Μικτού Κέρδους βελτιώθηκε σημαντικά, καθώς οι πωλήσεις αφορούν στην πλειονότητά τους την εμπορική δραστηριότητα κι όχι τη δραστηριότητα της φαρμακαποθήκης, που παρουσιάζει πολύ χαμηλό περιθώριο μικτού κέρδους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές εμφανίζουν άνοδο σε σχέση με αυτές του 9μήνου του 2011, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των πωλήσεων εκτός Ελλάδας του διαδερμικού προϊόντος φεντανύλης, ο όγκος των οποίων έχει τετραπλασιαστεί από πέρσι.

Τα λειτουργικά έξοδα εμφανίζουν μείωση της τάξης του 21,9%, ως αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας συγκράτησής τους. Παρά τα παραπάνω, η μεγάλη μείωση των πωλήσεων επηρέασε το ενοποιημένο EBITDA, το οποίο διαμορφώθηκε σε € 1,1 εκατ. από € 4,5 εκατ. το 9μηνο του 2011. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, ο Όμιλος μείωσε τις δανειακές του υποχρεώσεις κατά 12,5% περιορίζοντας έτσι τα χρηματοοικονομικά του έξοδα, σε μια περίοδο που το μέσο χρηματοοικονομικό κόστος των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί σημαντικά. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημιές προ φόρων ύψους € 8,0 εκατ. έναντι ζημιών € 5,7 εκατ. το 9μηνο του 2011 και ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας € 6,6 εκατ. έναντι € 4,9 εκατ. κατά την περσινή αντίστοιχη περίοδο.

Τέλος, παρά τα υψηλά Ίδια Κεφάλαια της μητρικής Lavipharm A.E. (€ 91,3 εκατ.), τα Ενοποιημένα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αρνητικά κατά € 5,6 εκατ., ως αποτέλεσμα ενοποίησης ζημιών θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. Η Διοίκηση της Εταιρείας επικεντρώνει τη στρατηγική της στην αναδιοργάνωση του Ομίλου με στόχο την ενίσχυση της οργανικής κερδοφορίας του και των ιδίων κεφαλαίων του.

Όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρείας Lavipharm A.E., ο Κύκλος Εργασιών της διαμορφώθηκε σε € 30,2 εκατ. έναντι € 36,7 κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω της μείωσης των εγχώριων πωλήσεων του τομέα φαρμάκου, εξαιτίας των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στο χώρο (μειώσεις τιμών φαρμάκων, απεργίες, μη εκτέλεση συνταγών κ.λ.π.). Εντούτοις, τα Μικτά Αποτελέσματα παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση σε σχέση με αυτά της περσινής περιόδου, κυρίως λόγω της αύξησης των εξαγωγών, γεγονός που οδήγησε στο σχεδόν διπλασιασμό του EBITDA, το οποίο διαμορφώθηκε σε € 3,0 εκατ. από € 1,6 εκατ.. Ως αποτέλεσμα, οι ζημιές μετά από φόρους του 9μήνου 2012 σημείωσαν σημαντική μείωση και διαμορφώθηκαν σε € 816 χιλ. από € 2.246 χιλ. το 9μηνο του 2011.

Με γνώμονα τη συνεχή συγκράτηση εξόδων, την απλοποίηση των δομών αλλά και την στοχευμένη ανάπτυξη της Εταιρείας και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα αρνητικές οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, η Lavipharm προχωρά με προσεκτικό σχεδιασμό σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με στόχο αφενός την περαιτέρω ανάπτυξη και εδραίωση της θέσης της στη διεθνή αγορά, αφετέρου την ενδυνάμωση της εμπορικής παρουσίας της στην Ελλάδα.