2017

  Παιανία, 28 Απριλίου 2017 – Κατά το 2016, παρά τη μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, την περαιτέρω συμπίεση του κλάδου της Υγείας και τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα, η Lavipharm παρουσιάζει ενίσχυση του Κύκλου Εργασιών της, που προέρχεται κυρίως από τη σημαντική αύξηση των Πωλήσεων της εκτός...

  Peania, September 29th, 2017 – In the First Half of 2017, Lavipharm reports increased Consolidated Turnover mainly attributed to international sales, despite economic pressures, sustained regulatory constraints and decrease of the pharmaceutical market in Greece. At the same time, the sharp drop in loans and...