2022

Παιανία, 29 Σεπτεμβρίου 2022 – Η «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων LAVIPHARM A.E.» (η Εταιρεία), σε συνέχεια της από 21.9.2022 ανακοίνωσης περί Ολοκλήρωσης Διαδικασίας Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων, ανακοινώνει ότι θα γνωστοποιήσει προσεχώς νέα ημερομηνία καταβολής του προϊόντος εκποίησης. Για κάθε πληροφορία,...

Παιανία, 7 Σεπτεμβρίου 2022 – To ελληνικό αναλγητικό Algon® της Lavipharm συμμετέχει ως χορηγός στη διαδικτυακή εκδήλωση «ΓΥΝΑΙΚΕΣ & Μυϊκή Δυστροφία Duchenne», που πραγματοποιείται σήμερα στις 17.00 από το MDA ΕΛΛΑΣ, Σωματείο Φροντίδας Ατόμων με Νευρομυϊκές Παθήσεις. Η εκδήλωση υλοποιείται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας...

Παιανία, 1 Σεπτεμβρίου 2022 - Η «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων Lavipharm A.E.» (η Εταιρεία), σε συνέχεια της από 8.8.2022 ανακοίνωσής της περί εκποίησης κλασματικών υπολοίπων,  ενημερώνει ότι εκκρεμεί ακόμα εκ της ανωτέρω εκποιήσεως, η εκποίηση εναπομείναντων 2.776 Κοινών Ονομαστικών...

Παιανία, 30 Αυγούστου 2022 –  H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Lavipharm A.E. πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη, 30 Αυγούστου 2022, στην έδρα της εταιρείας στην Παιανία κι αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου μέχρι και 58 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης...

Παιανία, 22 Ιουλίου 2022 - Με την παρούσα ανακαλείται η από 29.6.2022 ανακοίνωση της Lavipharm Α.Ε. (η «Εταιρεία») περί σημαντικής μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, κατόπιν περαιτέρω διερεύνησης των πραγματικών και νομικών περιστατικών, δεδομένου ότι:   (α)       το ποσοστό συμμετοχής των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έκαστο φυσικό...

Παιανία, 20 Ιουλίου 2022 - Η «LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής η "Εταιρεία") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 30.06.2022, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων,  την: (1)   Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο κατά...

Παιανία, 20 Ιουλίου 2022 - Η «LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής η "Εταιρεία") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 30.06.2022, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων,  την: (1)   Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο κατά...

Peania, 30 June 2022 – Lavipharm SA held its Annual Shareholder meeting today at its corporate headquarters in Peania. The Meeting took place with the necessary quorum, with 61.79% of shareholders in attendance. Non-Executive Chairman Minas Tanes opened the meeting, noting that “We are very satisfied...

Παιανία, 29 Ιουνίου 2022 –  Η Lavipharm A.E., σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ενημέρωση που έλαβε στις 28.6.2022, σχετικά με σημαντική μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου, καθ’ ότι κατέστη δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων ψήφου λόγω κληρονομικής διαδοχής του Αθανασίου...