Search Lavipharm.com

 

2022-announcements-2

Παιανία, 22 Ιουλίου 2022 - Με την παρούσα ανακαλείται η από 29.6.2022 ανακοίνωση της Lavipharm Α.Ε. (η «Εταιρεία») περί σημαντικής μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, κατόπιν περαιτέρω διερεύνησης των πραγματικών και νομικών περιστατικών, δεδομένου ότι:   (α)       το ποσοστό συμμετοχής των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έκαστο φυσικό...

Παιανία, 20 Ιουλίου 2022 - Η «LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής η "Εταιρεία") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 30.06.2022, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων,  την: (1)   Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο κατά...