2022-2-2-2

Παιανία, 14 Ιουλίου 2023 – Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ LAVIPHARM A.E.» και τον διακριτικό τίτλο «LAVIPHARM AE» (εφεξής, η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 παρ....