Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Mετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E.» Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 298301000 ΑΡ.ΜΑΕ 14010/06/B/86/69 σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Mετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E.» Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 298301000 ΑΡ.ΜΑΕ 14010/06/B/86/69 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Mετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E.» Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 298301000 ΑΡ.ΜΑΕ 14010/06/B/86/69 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ...

Lavipharm Πρόσκληση  των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2022 Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E.» Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 298301000 ΑΡ.ΜΑΕ 14010/06/B/86/69 ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Mετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E.» Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 298301000 ΑΡ.ΜΑΕ 14010/06/B/86/69 https://lavipharm.com σε Τακτική Γενική Συνέλευση ...

Lavipharm Πρόσκληση Τ.Γ.Σ της 7ης Ιουλίου 2020 - ΟΡΘΗ Πρόσκληση των Mετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουλίου 2020   ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Mετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία«Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E.» Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 298301000 ΑΡ.ΜΑΕ 14010/06/B/86/69 σε Τακτική Γενική Συνέλευση ...

«PHARMA PLUS Εξυπηρέτηση Φαρμακείων Ανώνυμος Εταιρία» ΑΡ.ΜΑΕ 46999/004/B/00/133 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 003951901000 Α.Φ.Μ. : 099759746 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PHARMA PLUS Εξυπηρέτηση Φαρμακείων Ανώνυμος Εταιρία» ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ...

«PHARMA PLUS Εξυπηρέτηση Φαρμακείων Ανώνυμος Εταιρία» ΑΡ.ΜΑΕ 46999/004/B/00/133 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 003951901000 Α.Φ.Μ. : 099759746 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PHARMA PLUS Εξυπηρέτηση Φαρμακείων Ανώνυμος Εταιρία» ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ...