Μη κατηγοριοποιημένο

3 Μαϊου 2023 - Εκθεση Αξιολόγησης Η αξιολογούμενη γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, και είναι κάτοχος των πτυχιακών τίτλων Bachelor in Economics (1991)...

Παιανία, 23 Δεκεμβρίου 2022 - Η εταιρεία «LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007, κατόπιν σχετικών ενημερώσεων που έλαβε αυθημερόν από την εταιρεία «LAVIPHARM GROUP HOLDING S.A.» («LGH») και την εταιρεία «T&A HOLDINGS (LUXEMBOURG)S.A.R.L.» («Τ&Α») Ανακοίνωση γνωστοποίησης μετοβολής ποσοστού ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Mετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E.» Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 298301000 ΑΡ.ΜΑΕ 14010/06/B/86/69 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ...

Παιανία, 1 Σεπτεμβρίου 2022 - Η «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων Lavipharm A.E.» (η Εταιρεία), σε συνέχεια της από 8.8.2022 ανακοίνωσής της περί εκποίησης κλασματικών υπολοίπων,  ενημερώνει ότι εκκρεμεί ακόμα εκ της ανωτέρω εκποιήσεως, η εκποίηση εναπομείναντων 2.776 Κοινών Ονομαστικών...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Mετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E.» Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 298301000 ΑΡ.ΜΑΕ 14010/06/B/86/69 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ...

Lavipharm Πρόσκληση  των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2022 Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E.» Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 298301000 ΑΡ.ΜΑΕ 14010/06/B/86/69 ...

Peania, August 25, 2021 – Lavipharm says farewell to Lito Niki Ioannidou, who passed away on Saturday, August 21, 2021. Lito Ioannidou was a Member of Lavipharm’s  Board of Directors since 2008 and President of the Audit Committee until the recent Annual Shareholders Meeting. All these...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Lavipharm A.E., κατά τη συνεδρίασή της της 26ης Ιουνίου 2019, εξέλεξε παμψηφεί τα κάτωθι μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, ως ακολούθως: Λητώ–Νίκη Ιωαννίδου, του Αντωνίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του...

  Γνωστοποιείται από την Εταιρεία με την επωνυμία Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E. ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 30.06.2015, στην οποία παραστάθηκαν δώδεκα (12) Μέτοχοι, εκπροσωπούντες ποσοστό 55,41% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι...