Δικαιώματα Μετόχων

Δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Δικαιώματα προτίμησης Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το...

Προς την: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Διεύθυνση Δημόσιων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιρειών Υπόψη: κ. Ξενοφώντα Αυλωνίτη Προϊστάμενο Διεύθυνσης Αγαπητέ κ. Αυλωνίτη, Σε συνέχεια της από 24/6/05 επιστολής σας και σχετικά με τα ερωτήματα (Α) και (Β) τα οποία θέτετε, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: (Α) Σχετικά με...

  H Lavipharm AE ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 14 Ιουνίου 2005, η εταιρεία Lavipharm Corp., που εδρεύει στην Πολιτεία Delaware των HΠΑ, αποφάσισε τη διάθεση μετοχών της σε επενδυτές στις ΗΠΑ και από τη διάθεση αυτή θα προέλθουν έσοδα ύψους 4 εκατομμυρίων Δολαρίων ΗΠΑ περίπου. Την...