Γενικές Συνελεύσεις και Εταιρικές Πράξεις

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της 6ης Ιουλίου 2023 Η Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm AE ανακοινώνει ότι την 6η Ιουλίου 2023 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της στο Δήμο...

Εντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Μετόχου  για τη συμμμετοχή και ψήφο στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Lavipharm A.E. την 6η Ιουλίου 2023 ή επαναληπτική αυτής Εντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Μετόχου 2023      ...

Εκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου  της Lavipharm A.E.  για τη χρήση 2022 Εκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2022    ...

Εκθεση Αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Lavipharm A.E. 2022 Εκθεση Αποδοχών 2022   ...

Σχέδιο Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης Των Mετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E.» Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 298301000 ΑΡ.ΜΑΕ 14010/06/B/86/69 Σχέδια Αποφάσεων ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Mετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E.» Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 298301000 ΑΡ.ΜΑΕ 14010/06/B/86/69 σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ...

Παιανία, 26 Μαϊου 2023 - Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Lavipharm A.E. κατά τη συνεδρίασή της την 26η Μαΐου 2023 αποφάσισε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον καθορισμό της ιδιότητας κάθε μέλους κατ’ άρθρο 87 παρ. 5, ν. 4548/2018 και κατ’ άρθρο...

Η Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm AE ανακοινώνει ότι την 26η Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της στο Δήμο Παιανίας Αττικής, οδός Αγίας Μαρίνας αρ. 12, όπου παρέστησαν Aποφάσεις της Έκτακτης Γενικής...