Ανακοινώσεις

 • All
 • Ανακοινώσεις 2009
 • Ανακοινώσεις 2010
 • Ανακοινώσεις 2011
 • Ανακοινώσεις 2012
 • Ανακοινώσεις 2013
 • Ανακοινώσεις 2014
 • Ανακοινώσεις 2015
 • Ανακοινώσεις 2016
 • Ανακοινώσεις 2017
 • Ανακοινώσεις 2018
 • Ανακοινώσεις 2019
 • Ανακοινώσεις 2020
 • Ανακοινώσεις 2021
 • Ανακοινώσεις 2022

Νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα Βίκυ Δ. Κεφαλά Θέσπιση προγράμματος μακροπρόθεσμων κινήτρων  Παιανία, 26 Μαΐου 2023 – Την εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε ανώτερα στελέχη της Εταιρείας (Stock Award Plan) καθώς και προγράμματος διάθεσης μετοχών, με τη...

        Παιανία, 16 Μαΐου 2023 –  Παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών και δραστηριοτήτων πραγματοποίησε σήμερα η Lavipharm A.E. στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο της Ετήσιας Ενημέρωσης Αναλυτών σύμφωνα με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2023 της Εταιρείας και έλαβε χώρα στο...

Παιανία, 12 Μαΐου 2023 - Η Lavipharm Α.Ε., Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθμ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι στις 11...

Παιανία, 4 Μαΐου 2023 – Σημαντική αύξηση κατά 34% παρουσιάζουν τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το Α’ τρίμηνο του 2023, τα οποία διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 2,46 εκατ. έναντι Ευρώ 1,84 εκατ. κατά το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Lavipharm |...

Παιανία, 27 Απριλίου 2023 - Η Lavipharm AE, στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα οριζόμενα από τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το τροποποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2023. Η τροποποίηση αφορά τη διεξαγωγή...

Παιανία, 28 Μαρτίου 2023 - Η Lavipharm Α.Ε., Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθμ. 596/2014 και τον Κανονισμό του ΧΑ, ότι καθήκοντα Διευθυντή Λογιστηρίου του...

Παιανία, 20 Μαρτίου 2023 - Η Lavipharm Α.Ε., Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων, (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθμ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι ο κ....

Παιανία, 6 Μαρτίου 2023 - Η Lavipharm AE, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο 2023, ως ακολούθως: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2023...

Παιανία, 23 Δεκεμβρίου 2022 - Η εταιρεία «LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007, κατόπιν σχετικών ενημερώσεων που έλαβε αυθημερόν από την εταιρεία «LAVIPHARM GROUP HOLDING S.A.» («LGH») και την εταιρεία «T&A HOLDINGS (LUXEMBOURG)S.A.R.L.» («Τ&Α») Ανακοίνωση γνωστοποίησης μετοβολής ποσοστού ...

Παιανία, 23 Δεκεμβρίου 2022 - Η εταιρεία «LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του N. 3556/2007, ότι μετά την ολοκλήρωση και μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, Ανακοίνωση 9 παρ. 5 ν....