2014

  Κατά το Εννεάμηνο του 2014, τα οικονομικά αποτελέσματα της Lavipharm παρουσιάζουν ενίσχυση του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους της, παρά τη μικρή κάμψη πωλήσεων σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο, και περαιτέρω μείωση των εξόδων. Τα οικονομικά μεγέθη όμως της εισηγμένης Lavipharm AE αλλά και του...

  Η Lavipharm A.E., στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του Εννεάμηνου 2014 του Ομίλου και της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με στόχο την άρση του κριτηρίου για την υπαγωγή των μετοχών...

  Lavipharm- Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2014 Βελτίωση οικονομικών μεγεθών στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης και περικοπής λειτουργικών δαπανών Σημαντική επιβάρυνση οικονομικών αποτελεσμάτων από έκτακτες, μη επαναλαμβανόμενες λογιστικές απομειώσεις και διαγραφές Παιανία, 1 Σεπτεμβρίου 2014 - Κατά το Α’ Εξάμηνο του 2014, η Lavipharm παρουσιάζει συγκράτηση πωλήσεων στα ίδια επίπεδα με...

  H Lavipharm A.E., στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του Α’ Εξαμήνου 2014 του Ομίλου και της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με στόχο την άρση του κριτηρίου για την υπαγωγή των...

  H Lavipharm AE, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας και των θυγατρικών της για τη χρήση 2013 από Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5...

  Παιανία, 31 Ιουλίου 2014 - Η Lavipharm A.E., σε εφαρμογή των διατάξεων των Νόμων 3016/2002 και 3340/2005 καθώς και των αποφάσεων με αριθμό 5/204/14.11.2000 και 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά την από 22.07.2014 συνεδρίασή του όρισε, από 24.07.2014, νέο...

  Γνωστοποιείται από την Εταιρία με την επωνυμία Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E. ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 30/06/2014, συγκροτήθηκε, μετά τη σημερινή του συνεδρίαση, 2 Ιουλίου...

  Lavipharm A.E. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Παιανία, 30 Ιουνίου 2014 - Πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα, 30 Ιουνίου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Lavipharm A.E. στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Παιανία. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και παρουσιάστηκε ο Απολογισμός του...

  Mε βελτίωση των αποτελεσμάτων, τόσο σε επίπεδο μητρικής εταιρείας όσο και Ομίλου, ολοκληρώθηκε το Α’ Τρίμηνο του 2014 για τη Lavipharm. Στη βελτίωση αυτή, συνέβαλε η ανάπτυξη της εξαγωγικής της δραστηριότητας σε συνδυασμό με την περαιτέρω μείωση του λειτουργικού της κόστους και την αύξηση της...

  Η Lavipharm A.E., στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του Α’ τριμήνου 2014 του Ομίλου και της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με στόχο την άρση του κριτηρίου για την υπαγωγή των...