2009

  Γνωστοποιείται από την Εταιρεία με την επωνυμία Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E. και τον διακριτικό τίτλο Lavipharm A.E, ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 7.12.2009, παραστάθηκαν πέντε (5) μέτοχοι εκπροσωπούντες 52,96% του μετοχικού...

  Ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε 182,9 εκατ. Ευρώ έναντι 176,4 εκατ. Ευρώ το 9μηνο του 2008, ενισχυμένος κατά 3,7%. Η σημαντική συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών (-14,9%) βελτίωσε τα Λειτουργικά Αποτελέσματα του Ομίλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 1,9 εκατ. Ευρώ έναντι αρνητικών αποτελεσμάτων ύψους 3,1...

  H Lavipharm A.E. γνωστοποιεί, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η κυρία Ιωάννα Τσιρέκα αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων Ομίλου Lavipharm (Human Resources Director) στη θέση της κυρίας Ελένης Μάρκου. Η κυρία Μάρκου θα παραμείνει στον Όμιλο...

  Ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε Ευρώ 122,8 εκατ. έναντι Ευρώ 119,7 εκατ. το Α΄ Εξάμηνο του 2008. Η σημαντική συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών (-14,0%) βελτίωσε τα Λειτουργικά Αποτελέσματα του Ομίλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε κέρδη Ευρώ 2,6 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 1,3 εκατ. την...

  Πραγματοποιήθηκε σήμερα, στις εγκαταστάσεις της Lavipharm, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Στη διάρκεια της συνεδρίασης, παρουσιάστηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2008 και οι προοπτικές για το 2009. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Θανάσης Λαβίδας, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στην...

  Η Lavipharm A.E. γνωστοποιεί ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2008 της Εταιρείας διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από σήμερα, Πέμπτη,...

  Κερδοφορία και ενίσχυση των βασικών οικονομικών μεγεθών κατά το Α' Τρίμηνο του 2009 παρουσιάζει η Lavipharm. Παρά το έντονα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και την έκδηλη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, η Lavipharm προχώρησε στην υπογραφή δυο σημαντικών συμβάσεων. Όπως πρόσφατα ανακοινώθηκε, υπεγράφη η σχετική σύμβαση για...

  Συγκεκριμένα, η συμφωνία αφορά την αναδιάρθρωση και διευθέτηση του υφιστάμενου δανεισμού της Lavipharm Corp, συνολικού ποσού 48,04 εκατ. δολάρια. Ειδικότερα, και με βάση τους όρους της σύμβασης με τον πιστωτή, οριστικοποιήθηκε η διαγραφή οφειλής ύψους 16,04 εκατ. δολάρια, ενώ η Lavipharm Corp. έχει ήδη προχωρήσει...

  Πιο συγκεκριμένα, η οικονομική ύφεση στις ΗΠΑ σε συνδυασμό με την καθυστέρηση της κυκλοφορίας του διαδερμικού συστήματος φαιντανύλης της Lavipharm στην εν λόγω αγορά, οδήγησαν στην ανάγκη αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της θυγατρικής εταιρείας Lavipharm Corp.. Στο πλαίσιο αυτό, η διενέργεια πρόβλεψης απομείωσης της συμμετοχής...

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Lavipharm A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2009 έχει ως εξής: 1. Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2008: Τρίτη, 31 Μαρτίου 2009. 2....