Ανακοινώσεις 2018

Παιανία, 6 Δεκεμβρίου 2018 - Η Lavipharm A.E.,  κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/04/2014,  γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 03.12.2018, η T&A Holdings (Luxembourg) sarl, εταιρεία συμφερόντων του Εκτελεστικού Προέδρου της Lavipharm A.E., κ. Αθανάσιου Λαβίδα...

  Παιανία, 24 Οκτωβρίου 2018 - Η Lavipharm A.E., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/04/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η T&A Holdings (Luxembourg) sarl, εταιρεία συμφερόντων του Εκτελεστικού Προέδρου της Lavipharm A.E., κ. Αθανάσιου Λαβίδα...

  Παιανία, 29 Ιουνίου 2018 - Η Lavipharm A.E., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/04/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 28.06.2018, η T&A Holdings (Luxembourg) sarl, εταιρεία συμφερόντων του Εκτελεστικού Προέδρου της Lavipharm A.E., κ....

  Παιανία, 15 Ιουνίου 2018 - Η «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων LAVIPHARM A.E.» ανακοινώνει την νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της κατόπιν εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της την 15.06.2018 και συγκρότηση σε σώμα την ίδια ημέρα,...

  Παιανία, 15 Ιουνίου 2018 - Η «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων LAVIPHARM A.E.» ανακοινώνει ότι, κατόπιν εκλογής των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σήμερα 15.6.2018, η Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα αρ. 44 του...

  «Η Lavipharm AE, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο 2018, ως ακολούθως: • Ημερομηνία δημοσίευσης Ετήσιων Οικονομικών αποτελεσμάτων 2017: Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018 • Ημερομηνία ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών: Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018. Η σχετική ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί...

  Παιανία, 30 Απριλίου 2018 – Ενίσχυση του Κύκλου Εργασιών και σημαντική αύξηση των πωλήσεων στη διεθνή αγορά παρουσιάζει η Lavipharm κατά το 2017, ενώ η μείωση των λειτουργικών και χρηματοοικονομικών εξόδων συνέβαλαν περαιτέρω στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και την κερδοφορία του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα, ο...

  Παιανία, 9 Φεβρουαρίου 2018 - Η Lavipharm A.E., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/04/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 07.02.2018 η T&A Holdings (Luxembourg) sarl, εταιρεία συμφερόντων του Εκτελεστικού Προέδρου της Lavipharm A.E., κ....