Ανακοινώσεις 2011

  H Lavipharm A.E. ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της δραστηριότητας του Ομίλου στο εξωτερικό, η θυγατρική εταιρεία Laboratoires Lavipharm S.A. (Γαλλία) προχώρησε στη σύσταση εταιρείας με την επωνυμία Lavipharm Srl, με μετοχικό κεφάλαιο €20.000 και έδρα το Forli της Ιταλίας....

  Η Lavipharm A.E. ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των συμμετοχών του Ομίλου, η θυγατρική εταιρεία Lavipharm Active Services A.E. προχώρησε στη μεταβίβαση του 66.67% των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών που κατείχε στην εταιρεία ΝΕΟΦΑΡΜ Α.Ε. με έδρα τα Ιωάννινα στον μέτοχο μειοψηφίας....

  Η Lavipharm AE, σε συνέχεια της από 17/2/2009 Ανακοίνωσής της και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το Μνημόνιο Συμφωνίας που υπεγράφη ανάμεσα στη Lavipharm Corp και τον πιστωτή της, διευκρινίζει τα εξής: Το συνολικό ποσό της πίστωσης που διευθετείται με το Μνημόνιο...

  Σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, με συνεχείς αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για τον ευρύτερο τομέα της υγείας, κι ιδιαίτερα τον κλάδο του φαρμάκου, η Lavipharm ενίσχυσε περαιτέρω την εξωστρέφειά της, προσβλέποντας σε ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη των εξαγωγών της. Παράλληλα, ακολούθησε πιστά το μακροπρόθεσμο σχέδιο τόνωσης...

  Σε αυτό το δύσκολο και γεμάτο προκλήσεις οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, η Lavipharm επικέντρωσε τις προσπάθειές της στην ενίσχυση της εξαγωγικής της δραστηριότητας, στη διατήρηση των μεριδίων της στην ελληνική αγορά και την ανασύνταξη και ορθολογισμό των δαπανών της, με συγκεκριμένο πρόγραμμα και συνέπεια στους...

  Οσον αφορά την πορεία εργασιών του Ομίλου Lavipharm, το Α' Τρίμηνο του 2011 χαρακτηρίζεται από τη διψήφια αύξηση πωλήσεων κατά 20,2% της μητρικής εταιρείας Lavipharm A.E. και τη σημαντική άνοδο των εξαγωγών των προϊόντων της, που εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 27,1%. Παρόλ' αυτά, τα Ενοποιημένα Αποτελέσματα...

  Οι τροποποιήσεις στις τιμές των φαρμάκων, όπως είχαν προαναγγελθεί από τις αρχές του 2010 και πραγματοποιήθηκαν με διαδοχικά Δελτία Τιμών στις αρχές Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, οδήγησαν στη μείωση των αποθεμάτων στην αγορά και είχαν σαν αποτέλεσμα τη σημαντική πτώση πωλήσεων, επιβραδύνοντας το επίπεδο δραστηριότητας και...