Ανακοινώσεις 2010

  Η αναστάτωση που παρατηρήθηκε στην ελληνική αγορά φαρμάκου από τις αρχές του έτους έπληξε σημαντικά τις πωλήσεις των φαρμακευτικών εταιρειών. Οι τροποποιήσεις στις τιμές των φαρμάκων, όπως είχαν προαγγελθεί από τις αρχές του έτους και τελικά πραγματοποιήθηκαν με διαδοχικά Δελτία Τιμών στις αρχές Ιουνίου και...

  Στο πλαίσιο του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της υπ' αριθμ. 3/347/12.07.05 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Lavipharm A.E. γνωστοποιεί ότι καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή αναλαμβάνει ο κ. Ιωάννης Αλεξιάδης σε αντικατάσταση του κ. Γεώργιου Γέμελου....

  Κατά το Α' Εξάμηνο του 2010, παρατηρήθηκε μεγάλη αναστάτωση στην ελληνική φαρμακευτική αγορά, εν αναμονή της μείωσης στις τιμές των φαρμάκων, όπως είχε προαγγελθεί από τις αρχές του έτους και που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του Ιουνίου. Παρόλο που σύμφωνα με τα στοιχεία IMS η μείωση...

Η LAVIPHARM Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3845/2010, το ποσό της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς κοινωνικής ευθύνης στο συνολικό καθαρό εισόδημα οικονομικού έτους 2010 σε επίπεδο Ομίλου, εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 84,6 χιλ. ευρώ και αφορά...

  Η αναστάτωση που δημιουργήθηκε κατά το Α' Τρίμηνο του 2010 στη φαρμακευτική αγορά και συνεχίζει ως σήμερα επηρέασε σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα της Lavipharm. Εν αναμονή των επικείμενων μειώσεων στις τιμές των φαρμάκων, όπως είχε προαγγελθεί από τις αρχές του έτους, οι πωλήσεις κατέγραψαν σημαντική...

  Αύξηση 5% παρουσιάζει ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών κατά τη χρήση του 2009, φθάνοντας τα 249,8 εκατ. Ευρώ έναντι 238,0 εκατ. Ευρώ το 2008. Ιδιαίτερα ενισχυμένες είναι οι πωλήσεις που έγιναν διεθνώς, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 17% κατά το 2009 και αποτελούν το 11% του συνολικού...