Έγγραφα Πρόσκλησης Γ.Σ.

  • All
  • Έγγραφα Πρόσκλησης Γ.Σ. 2021

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ ΣΤΗN EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E.» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 14010/06/β/86/69) – (αΡ. Γ.Ε.ΜΗ 298301000 Της 26ης Μαϊου 2023 Ή ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΥΤΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟY METOXOY     ...

3 Μαϊου 2023 - Εκθεση Αξιολόγησης Η αξιολογούμενη γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, και είναι κάτοχος των πτυχιακών τίτλων Bachelor in Economics (1991)...

Σχέδιο αποφάσεων της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Mετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E.» Της 30ης  Αυγούστου 2022 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 298301000 ΑΡ.ΜΑΕ 14010/06/B/86/69  ...

23.11.2022 Έκθεση Ευρημάτων προσυμφωνημένων διαδικασιών επί επιλεγμένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο με βάση το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 Έκθεση Ευρημάτων 4400...

23.11.2022 Έκθεση διασφάλισης ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της Εταιρείας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο 3000 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ISAE 3000_23112022...

Η Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm AE ανακοινώνει ότι την 30η Αυγούστου 2022 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της στο Δήμο Παιανίας Αττικής, οδός Αγίας Μαρίνας 12, όπου παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’...