Τακτική Γενική Συνέλευση Lavipharm A.E. 2011 – Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Μετόχου

Τακτική Γενική Συνέλευση Lavipharm A.E. 2011 – Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Μετόχου

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

“ΑΝΏΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΏΝ, ΧΗΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ LAVIPHARM A.E.”

ΤΗΣ 15ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

Επώνυμο/Επωνυμία __________________________________________________________________

Όνομα ____________________________________ Πατρώνυμο _ _____________________________

Διεύθυνση/Έδρα _____________________________________________________________________

Οδός _____________________________________ Αριθμός ___________ Ταχ. Κώδικας ___________

Αριθμός Τηλεφώνου ___________________________AΔΤ/ΑΡΜΑΕ ____________________________

Αριθμός Μερίδας ΣΑT (μερίδα επενδυτή) _________________________________________________

Αριθμός Λογαριασμού Αξιών___________________________________________________________

 

Αριθμός Μετοχών  

 

Ο υπογράφων Μέτοχος, με την παρούσα παρέχω

  Στον κο Αθανάσιο Λαβίδα του Τηλεμάχου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στην κα Τάνια-Παναγιώτα Βρανοπούλου του Γεωργίου, Αναπληρωτή Διευθύνουσα Σύμβουλο

ή

  (συμπληρώνεται στην περίπτωση που επιθυμείτε άλλο πρόσωπο της αρεσκείας σας)

 

1.       στον/στην ______________________________ του _________________, κάτοικο______________ οδός ________________________ αρ. ________ κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου ____________________ που εκδόθηκε την _______________________ από το _____________________________

2.       στον/στην ______________________________ του _________________, κάτοικο______________ οδός ________________________ αρ. ________ κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου ____________________ που εκδόθηκε την _______________________ από το _____________________________

3.       στον/στην _______________________________ του _________________, κάτοικο______________ οδός ________________________ αρ. ________ κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου ____________________ που εκδόθηκε την _______________________ από το _____________________________

 

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, με αντιπροσωπεύσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρίας Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων Lavipharm A.E., η οποία θα συνέλθει την 15η Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στην έδρα της εταιρείας (Οδός Αγίας Μαρίνας, Παιανία) ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κλπ, συνεδρίαση αυτής της συνέλευσης, και ασκήσουν για λογαριασμό μου, τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή από όσες θα είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας) κατά την ημερομηνία καταγραφής για τα αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την απόλυτη κρίση της/του/τους ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου (συμπληρώνεται στην περίπτωση που επί όλων ή ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης παρέχονται οδηγίες ψήφου προ του αντιπρόσωπο)

 

Σημείωση: Σε περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιο από τα ανωτέρω πρόσωπα και δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της.

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

Θέμα   ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ
1ο Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 01.01.2010-31.12.2010 στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες  Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και οι ετήσιες  Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2010 – 31.12.2010 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών
2ο Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα  της χρήσης 01.01.2010 – 31.12.2010
3ο Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2010  και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 01.01.2011 έως 31.12.2011
4ο Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 01.01.2011 έως 31.12.2011 και καθορισμός αμοιβής τους
5ο Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
6ο Ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008
7ο Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου Lavipharm που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς
8ο Παροχή ειδικής άδειας κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920
9ο Τροποποίηση των άρθρων 16 και 17 του Καταστατικού, προς εναρμόνιση με τα άρθρα 26 και 28α κ.ν. 2190/1920

 

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των ανωτέρω αντιπροσώπου/ων μου, που θα γίνει στα πλαίσια της παρούσας εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή και ως εάν είχε επιχειρηθεί από εμένα.

 

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρεθώ ο ίδιος στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ή εφόσον γνωστοποιήσω στην Εταιρία το αργότερο μέχρι την 10η Ιουνίου 2011 έγγραφη ανάκληση της παρούσας.

 

Ημερομηνία __________________

 

Ο/Η ΜΕΤΟΧΟΣ

 

 

 

Υπογραφή ___________________

 

Το παρόν έντυπο, αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί, πρέπει να αποσταλεί στην Εταιρεία, οδός Αγίας Μαρίνας, 19002 Παιανία (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, τηλ. 210 6691 121), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011.