Συστήματα Χορήγησης

Συστήματα Χορήγησης

Τεχνολογίες Συστημάτων Χορήγησης Φαρμακευτικών και Καλλυντικών Ουσιών

Πέρα από το ίδιο το φάρμακο, ο τρόπος λήψης του από τον ασθενή αποτελεί καθοριστικό σημείο για την επίτευξη της ίασης. Στη Lavipharm έχουμε επενδύσει σημαντικά κεφάλαια σε αυτόν τον τομέα αναπτύσσοντας τα επικολλούμενα συστήματα (patches) τα οποία τοποθετούνται στο σώμα και λειτουργούν με τρεις τρόπους:

  • Χορηγούν το φάρμακο μέσω του δέρματος, στη συστηματική κυκλοφορία
  • Χορηγούν το φάρμακο τοπικά, με σκοπό την αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων
  • απελευθερώνουν πτητικές ουσιών στο περιβάλλον

 

Διαδερμικά Συστήματα Χορήγησης Φαρμάκων (TDDS)

Τα Διαδερμικά Συστήματα Χορήγησης (Transdermal Drug Delivery Systems) είναι από τους πλέον δημοφιλείς τρόπους χορήγησης φαρμάκων. Πρόκειται για επιθέματα που επικολλώνται σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος και επιτρέπουν σε ορισμένες φαρμακευτικές ουσίες να διαπεράσουν τα στρώματα της επιδερμίδας και να εισχωρήσουν στο αίμα ή στο πάσχον σημείο του ανθρώπινου οργανισμού.

Η ελεγχόμενη αυτή χορήγηση παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με άλλες μεθόδους χορήγησης. Συγκεκριμένα:

  • Μεγαλύτερη ευκολία και καλύτερη προσαρμογή του ασθενούς
  • Αποφυγή μεταβολισμού «πρώτης διόδου» στο ήπαρ
  • Μεγαλύτερη ασφάλεια

Η τεχνολογία των Διαδερμικών Θεραπευτικών Συστημάτων Χορήγησης χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο σε σημαντικούς θεραπευτικούς τομείς όπως, αντιμετώπιση πόνου, υπέρταση, αντιμετώπιση στηθάγχης, νόσος του Πάρκινσον, άσθμα, υποκατάσταση των γυναικείων ή ανδρικών ορμονών, αντισύλληψη, νόσος ταξιδιωτών (ναυτία, κακουχία), ακράτεια κ.α.

 

Επικολλούμενα Συστήματα με τοπική δράση

Τα συστήματα αυτά έχουν παρόμοια τεχνολογία παραγωγής με τα διαδερμικά συστήματα αλλά, στην πλειοψηφία τους, έχουν σχεδιασθεί έτσι ώστε η χορήγηση του ενεργού συστατικού, να έχει τοπική δράση, με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων της επιδερμίδας. Παράδειγμα αποτελεί το patch, για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την ακμή, που κυκλοφόρησε με επιτυχία στην Ελλάδα και σε περισσότερες από 40 χώρες διεθνώς.

 

Άλλες μορφές Επικολλούμενων Συστημάτων

Παράλληλα, υπάρχουν και άλλα επικολλούμενα συστήματα που αφορούν, όχι στη χορήγηση ουσιών προς τον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά στην απελευθέρωση πτητικών συστατικών προς το περιβάλλον, με σκοπό π.χ. τη βελτίωση της οσμής του σώματος. Τα συστήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης για θεραπευτικούς (aromatherapy) και έντομο-απωθητικούς σκοπούς.

 

Επιδερμικά Συστήματα

Η τεχνολογία των επιδερμικών συστημάτων είναι γνωστή και ως τεχνολογία λεπτού υμένιου. Μέσα από αυτό τον τρόπο χορήγησης που έχει αναπτύξει η Lavipharm δημιουργούνται λεπτά υμένια (φίλμς) που περιέχουν ενεργά συστατικά, τα οποία με τη χρήση κάποιου διαλυτικού μέσου (νερού ή ορού, ανάλογα με την περίπτωση) και με ταυτόχρονη επάλειψη, δημιουργούν μία γέλη (gel) επάνω στην επιδερμίδα μεταφέροντας με επιτυχία και ασφάλεια τις δραστικές ουσίες στο δέρμα. Τα επιδερμικά συστήματα χωρίζονται στις τεχνολογίες Solid Gel και Liquid Patch.

 

Σημαντικό πλεονέκτημα των τεχνολογιών Solid Gel και Liquid patch είναι ότι εξασφαλίζουν με τον ευκολότερο και τον πιο φιλικό για τον άνθρωπο τρόπο τη μεταφορά των δραστικών συστατικών στην επιδερμίδα. Η χρήση τους δεν εμποδίζει την αναπνοή του δέρματος, δεν προκαλεί παρενέργειες ή αρνητικές επιπτώσεις στην επιδερμίδα. Αντίθετα, την προστατεύει από εξωγενείς παράγοντες. Μπορούν να εφαρμοστούν στην Κοσμετολογία (για συντήρηση και εντατική φροντίδα της επιδερμίδας), αλλά και στη Φαρμακευτική.

 

Ενδοστοματικά Συστήματα Χορήγησης Φαρμάκων (IODS)

Στο Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας της εταιρείας μας έχει αναπτυχθεί μια καινοτόμος τεχνολογία για λήψη των φαρμακευτικών δραστικών ουσιών μέσω του στόματος με τη μορφή λεπτών υμενίων. Η τεχνολογία αυτή είναι γνωστή με την επιστημονική ορολογία «Ενδοστοματική Χορήγηση Φαρμάκων – Ιntra Oral Delivery Systems (IODS)». Το σημαντικότερο πλεονέκτημα των προϊόντων που στηρίζονται στην τεχνολογία αυτή είναι η ακριβής δοσολογία και ο ελεγχόμενος τρόπος λήψης του φαρμάκου. Έτσι, ασθενείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατάποση όπως παιδιά, ηλικιωμένοι, ψυχικά ασθενείς, επιληπτικοί, καρκινοπαθείς, άνθρωποι που πάσχουν από διαταραχές στομάχου, από λοιμώξεις στο στόμα ή το φάρυγγα, AIDS-HIV, μπορούν να λάβουν με ασφάλεια τη σωστή δόση του φαρμάκου τους.

 

Ωσμωτικά Θεραπευτικά Συστήματα

Σε αντίθεση με τα παραπάνω συστήματα, το Ωσμωτικό Θεραπευτικό Σύστημα είναι σύστημα χορήγησης ουσιών από το στόμα. Αποτελείται από έναν κεντρικό πυρήνα που περιέχει το φάρμακο, καθώς και από μια ημιπερατή μεμβράνη που τον περιβάλλει. Η σύσταση της μεμβράνης είναι ο καθοριστικός παράγοντας του συστήματος που ελέγχει τον ρυθμό αποδέσμευσης του φαρμάκου.

Ωσμωτικά δισκία μπορούν να αναπτυχθούν για πολλά φάρμακα. Με αυτή τη μέθοδο χορήγησης, αποφεύγεται η άμεση επαφή υψηλής συγκέντρωσης φαρμάκου με τον ευαίσθητο γαστρικό βλεννογόνο.