Περιβάλλον

Περιβάλλον

Τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες, έχοντας συνειδητοποιήσει τις δυσάρεστες συνέπειες που έχει επιφέρει η επέμβαση του Ανθρώπου στη φύση, προς όφελος της ανάπτυξης και της αστικοποίησης, έχουν ευαισθητοποιηθεί ιδιαίτερα στα θέματα περιβάλλοντος.

Στη Lavipharm είμαστε αφοσιωμένοι στην αναζήτηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης. Η οπτική μας σε θέματα περιβάλλοντος βασίζεται στις αρχές της περιβαλλοντικής προστασίας που εφαρμόζουμε τόσο σε προϊόντα όσο στις υπηρεσίες μας. Ο κύκλος ζωής των προϊόντων ξεκινά με τις ακατέργαστες πρώτες ύλες και τελειώνει με την ανακύκλωση και επεξεργασία των αποβλήτων ώστε αυτά να επανεισαχθούν με κάποια άλλη μορφή στο οικονομικό σύστημα. Στην εταιρεία εστιάζουμε στην ελάττωση της ενεργειακής κατανάλωσης και στη μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης.

Σεβόμασετ το φυσικό περιβάλλον και συμβάλλουμε στην προστασία του. Έχουμε επενδύσει ώστε να ελαττώσουμε όλες τις επιπτώσεις από τις παραγωγικές μας δραστηριότητες. Στις εγκαταστάσεις μας εφαρμόζουμε ειδικά  συστήματα ανακύκλωσης για χημικά και ουσίες. Επίσης, έχουμε επενδύσει στην ανακύκλωση του νερού. Όλα τα απόβλητα υπόκεινται σε βιολογικό καθαρισμό και ανακύκλωση. Το νερό από το βιολογικό καθαρισμό χρησιμοποιείτε και σε άλλες χρήσεις. Επιπλέον, εφαρμόζουμε συστήματα για την εξάλειψη της ηχορύπανσης από τις εργοστασιακές της λειτουργίες, ενώ έχουμε επενδύσει σημαντικά κεφάλαια για τον περιορισμό του θορύβου που προκύπτει από τις υπερσύγχρονες κλιματιστικές μονάδες, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διατήρηση των φαρμακευτικών προϊόντων.

Με κοινωνική ευαισθησία και σεβασμό προς το περιβάλλον, συμμετέχουμε ενεργά στην ανακύκλωση δοχείων μελάνης εκτυπωτικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων που λειτουργούν σε ολόκληρο τον Όμιλο.

Η βασική αρχή μας είναι να ενσωματώνονται τα περιβαλλοντικά ζητήματα στην καθημερινότητά μας.