Οι Aξίες μας

Οι αξίες μας

 

Στη Lavipharm προάγουμε ένα υγιές περιβάλλον ίσων ευκαιριών για όλους τους εργαζόμενους. Η συνεργασία μεταξύ των τμημάτων, το ομαδικό πνεύμα, η δημιουργικότητα και η βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας συντελούν στην εταιρική ανάπτυξη και εξέλιξη.

 

Η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς στη Lavipharm είναι να ακολουθούμε και να μεταδίδουμε αξίες και αρχές που ενισχύουν την αφοσίωση όλων μας, την ικανοποίηση των πελατών και κατ’ επέκταση την κερδοφορία του Ομίλου. Αναζητούμε τη διαρκή αναβάθμιση του περιβάλλοντος εργασίας καλλιεργώντας δεξιότητες και ενθαρρύνοντας τις πρωτοβουλίες των εργαζομένων που παράλληλα αποτελούν πρεσβευτές της Lavipharm εντός και εκτός Ομίλου.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται η εκπαίδευση και η ανάπτυξη, η παρακίνηση, η διοίκηση και η οργανωτική εξέλιξη,  παράλληλα με όλες τις διαδικασίες Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως αμοιβές και παροχές, προσλήψεις και συμμόρφωση με το Εργασιακό Δίκαιο.