Κοινωνία

Κοινωνία

Η πιο σημαντική συμβολή της εταιρείας μας στην Κοινωνία είναι η δραστηριότητά μας στην έρευνα και ανάπτυξη των φαρμακευτικών τεχνολογιών. Η Έρευνα κι Ανάπτυξη νέων μορφών χορήγησης φαρμακευτικών ουσιών, που απλοποιούν τη λήψη και μειώνουν τις παρενέργειες, συμβάλλουν στην επιτυχία της θεραπευτικής αγωγής, καταπολεμούν την πολυφαρμακία και ουσιαστικά βοηθούν τον ασθενή να έχει μια ομαλή καθημερινότητα, προσφέροντας μια καλύτερη Ποιότητα Ζωής.

Αυτό έχει αναγνωριστεί όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε Πανευρωπαϊκό αφού τα τελευταία χρόνια συυγκαταλεγόμαστε ανάμεσα στις 1.000 κορυφαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επένδυσαν σημαντικά κεφάλαια στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα στοιχεία του European Industrial R&D Investment Scoreboard (Ευρωπαϊκού Πίνακα Επιδόσεων σε Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη).

Κάθε χρόνο συμβάλλουμε στα οικονομικά μεγέθη της χώρας, την ενίσχυση των ασφαλιστικών κονδυλίων, όπως και την ανάπτυξη του δημόσιου εισοδήματος. Επίσης, επιλέγοντας Έλληνες προμηθευτές για τις πρώτες ύλες μας, ενδυναμώνουμε εθνικά την επιχειρηματική δραστηριότητα και την προώθηση των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό.

Η κερδοφορία μας επιτρέπει να προσφέρουμε σταθερή απασχόληση αλλά και νέες θέσεις εργασίας. Επίσης, προάγουμε τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και σε αναπτυσσόμενες αγορές.

Στη Lavipharm αναπτύσσουμε τις δραστηριότητες μας στα πλαίσια της  κοινωνικής μας ευθύνης. Έτσι ενσωματώνουμε με επιτυχία την αειφόρο ανάπτυξη  μέσα σε κάθε επιχειρηματική σκέψη και απόφαση. Η επόμενη πρόκληση είναι να εκτελέσουμε και να επικοινωνήσουμε υπεύθυνα αυτές τις επιτυχίες, τόσο στους ανθρώπους μας όσο και στους εξωτερικούς συνεργάτες μας.